Waar sta jij en waar wil je staan?

Donderdag 19 mei jongstleden was Judith Bos gastspreker op de netwerkbijeenkomst van OpenCoffeeHaren. Judith liet de deelnemers een oefening doen in het kader van Verbindende Communicatie ook wel Geweldloze Communicatie genoemd. Het doel ervan is je bewust worden van je positie in een conflict, de positie van je ‘tegenstander’ en in hoeverre je zelf hier invloed op kunt hebben ook richting een oplossing (waar sta jij en waar wil je staan). Dit werd gevisualiseerd middels een touwtje.

De oefening (bedacht door Ellie van der Est met vrije bewerkind door Judith Bos) was in 2-tallen waarbij de ander representant was voor degene waar je een conflict of communicatie probleem mee hebt.

Voor de deelnemers werden verschillende dingen duidelijk. Zoals ‘waarom neem ik niet meer ruimte’, ‘ik wil dichterbij staan dan wat de ander prettig vind’, ‘er is een enorme afstand, waarom, ik voel me machteloos’. De oefening was een goed startpunt in de netwerkgesprekken die daarna gehouden werden.

Positie bepalen

Als ondernemer is het belangrijk dat je een goede band met je klanten en leveranciers hebt. Toch lukt dat niet altijd. Reflecteren hierop kan helpend zijn. Judith Bos van Accent Mediation is donderdagochtend 19 mei te gast bij Open Coffee Haren en neemt de deelnemers mee in de wereld van Verbindende Communicatie.

“Vanuit de Verbindende Communicatie, dat stoelt op het werk van Marshall Rosenberg, kijken we naar relaties en naar verbinding met jezelf en de mensen om je heen. Tijdens de pandemie nam de afstand tussen mensen toe. Daardoor wordt in veel grotere organisaties momenteel aandacht besteed aan Verbindende Communicatie om de band tussen mensen weer te herstellen. Maar wat is nu de betekenis van afstand tussen mensen? Hoe kun je de afstand verkleinen?
Tijdens deze bijeenkomst gaan we oefenen met een touwtje. De oefening gaat over inzicht verkrijgen in positionering als je ergens door geraakt bent. Wat is de betekenis van “afstand nemen en naderbij komen” als je getriggerd bent?”

Ben jij nieuwsgierig naar dit verhaal of wil je graag laagdrempelig met andere ondernemers kennismaken? Wees welkom bij de Open Coffee Haren netwerkbijeenkomst. De inloop is vanaf 9.30 uur, de officiële start om 10.00 uur. De bijeenkomst is om 11.30 uur afgelopen, maar u bent van harte welkom om langer te blijven en de lunch bij De Blankehoeve te nuttigen.

Workshop Hoe simpel kan het misgaan?

Herken je dat? Misschien nog nét te weinig conflict voor een echte ruzie maar lekker loopt het niet. Een opmerking kan onbedoeld totaal verkeerd uitpakken. Hoe lastig kan het dan zijn voor mensen om weer op een goede wijze met elkaar in gesprek te komen.

Tijdens deze workshop met Trainingsacteurs Alice Faber (Het Eerste Bedrijf) en Jildou Mulder en Trainer Verbindende Communicatie Judith Bos (Accent Mediation), krijg je te zien hoe makkelijk het mis kan gaan, wat je kan doen om dat te voorkomen en hoe je anderen kan helpen om weer met elkaar in gesprek te komen. 

Deelname aan deze workshop is gratis.

Stuur deze uitnodiging door naar Noorderlink-collega’s!

Programma

 • 9.00 uur inloop
 • 9.15 interactief programma met pauze
 • 12.00 uitleg over het Platform en de Mediators Pool
 • 12.15 netwerken met eenvoudige lunch

Aangeboden door Platform Mediation Noorderlink

UITNODIGING PLATFORM MEDIATION NOORDERLINK
WOENSDAG 1 DECEMBER 9.00 – 13.00
HARM BUITERPLEIN 1, GRONINGEN
Goed bereikbaar per trein: t.o. station Euroborg Groningen.
Betaald parkeren in Parkeergarage Station Euroborg

Het Platform Mediation is voor medewerkers die ondersteunen bij ‘gedoe’ in de werkomgeving. In dit Platform wisselen we kennis en ervaring uitwisselen bij het omgaan met conflicten. https://noorderlink.nl/platform-mediation

De Mediators Pool is het kloppend hart van het Platform mediation. De Mediators Pool bestaat uit gekwalificeerde mediators van bij Noorderlink aangesloten organisaties. De mediators zijn neutraal en onafhankelijk. Ze ondersteunen bij het oplossen van conflicten tussen medewerkers, tussen leidinggevende en medewerker of binnen een team.

mediatorspool@noorderlink.nl

 

Aan de slag met je kernovertuigingen

Als kind ontwikkelen we ideeën over hoe de wereld in elkaar zit, en ontwikkelen we gedachten over wie we zijn als mens. Deze ideeën en gedachten helpen ons om de wereld om ons heen te begrijpen en om te voorspellen wat er kan gebeuren. Deze gedachten en ideeën worden steeds meer onze waarheid. We gaan ze zelf geloven, bijvoorbeeld: “mensen zijn van nature goed”, “als ik maar hard werkt, kan ik alles bereiken”, “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het”. Deze overtuigingen helpen ons.

Andere overtuigingen belemmeren ons. Voorbeelden van kernovertuigingen die ons klein houden zijn: “ik ben een slechte spreker voor de groep”, “ik heb twee linkerhanden”, “ik ben niet interessant voor anderen”, “ik ben voor een dubbeltje geboren, dus ik word nooit een kwartje”.

We leren deze overtuigingen -onbewust en vaak onbedoeld- van onze ouders, opvoeders, docenten, vrienden, en andere belangrijke mensen in ons leven. Naast deze rolmodellen, hebben ook de belangrijke (traumatische) gebeurtenissen en onze cultuur invloed op onze overtuigingen. In deze training leer je je eigen kernovertuigingen kennen en ga je aan de slag met een van deze overtuigingen en leer je deze te transformeren zodat ze steeds minder in de weg staan van dat wat je graag wilt bereiken. Voor deze training heb je een basis in verbindende communicatie nodig.

Locatie: Zwolle
Trainers: Suzanne Nederlof en Judith Bos

Datum/ Tijd: vrijdag 7 januari 2022 | 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Zwolle
Prijs: € 235 excl. BTW

Interesse? Melde je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

6-Daagse Masterclass leiderschap in conflictbemiddeling

Accent Mediation organiseert samen met Mayet Mediators een zesdaagse masterclass over leiderschap in conflictsituaties. Het gaat om drie trainingen van telkens twee dagen. De trainingen zijn afzonderlijk te boeken en gaan over

 • persoonlijk leiderschap (hoe wil jij als leider zijn, hoe kijk je naar jezelf) – 1 en 2 november 2021
 • verbindend leiderschap (hoe kijk je vanuit je eigen visie naar de ander en verbind je je daarmee) – 25 en 26 januari 2022
 • transformationeel leiderschap (hoe werk je vanuit je eigen leiderschap in jouw organisatie en pas je je eigen waarden en visie zodanig toe dat in de samenwerking – ondanks tegengestelde belangen – toch de gestelde doelen bereikt kunnen worden. – 25 en 26 april 2022

Deze trainingen zijn bedoeld voor mediators die regelmatig te maken hebben met regievoering op processen in familie en organisatiesystemen, maar is ook bedoeld voor andere professionals die regievoeren, tegen grenzen aanlopen in conflicten en willen weten hoe ze daar verandering in aan kunnen brengen.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Persoonlijk leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van Biostructuur Analyse

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten, familie-systemen, samenwerkingsafspraken of gescheiden ouders.

In deze training gaan de cursisten met het Structogram® aan de slag en kijken we naar de rol als mediator in relatie met ieders eigen persoonlijke drijfveren, eigen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen vanuit de biostructuur van je hersenen. Hierdoor krijgt de cursist meer inzicht in zichzelf, begrijpt andere mensen beter en kan zichzelf verder ontwikkelen in zijn rol als mediator. Het Structogram® is een analyse-instrument dat gedragspatronen inzichtelijk maakt op basis van de dominantie van de drie hersendelen.

Met het Structogram® breng je de verhouding in de dominantie van de hersendelen bij jezelf in kaart. Vervolgens brengen we het TRIOGRAM in kaart, waardoor de mediator het gedrag van partijen aan tafel herkent en ook hen leert aan te sturen op de biostructuur. Hierdoor worden mediations effectief en succesvol. De DNA-code ontdekken en herkennen.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 1 en 2 november 2021, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren Judith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Charlotte Verbraak  (MFP – gecertificeerd structogram trainer)
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Verbindend Leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van verbinding

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten in teams en organisaties

In deze training ontmoeten we elkaar op een dieper niveau. We reflecteren op wie je zelf bent. Waarom je doet zoals je doet en wat beweegt de ander.

In de wereld van verdergaande schaalvergroting, en digitalisering wordt van onze leiders meer en meer gevraagd op het terrein van verbinding en beïnvloeding om gestelde doelen te bereiken. Het vraagt een meer persoonlijke mensgerichte aanpak. Dit kan door jezelf beter te leren kennen, gedrag en de behoeften van jezelf en de ander te onderzoeken en je ermee te verbinden.

Conflicten vragen veel tijd en energie. Door je te verbinden met je eigen drijfveren en andermans belangen en doelstellingen kan vanuit deze verbinding en een heldere communicatie een duurzamer resultaat worden geboekt.

Er zijn verschillen in positie en macht, hoe ga je er nu mee om en hoe wil je daar in de toekomst mee omgaan. Hoe kan je je eigen doelen verwezenlijken en de ander daarin meenemen. Dat zijn vraagstukken die we met elkaar onderzoeken en antwoorden op willen vinden.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 25 en 26 januari 2022, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren Judith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Judith Bos, gecertificeerd trainer Nonviolent Communication (NVC)
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Transformationeel Leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van samenwerking

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten in teams en organisaties

Een op samenwerking gerichte organisatie opbouwen betekent dat elke beslissing en elk systeem moet worden gebaseerd op het overkoepelende principe van het vinden van de meest collaboratieve benadering voor de situatie, zodat aan de meeste behoeften wordt voldaan. Een reden om over te schakelen naar meer samenwerking is geworteld in het inzicht dat hoe meer behoeften, en vooral hoe meer uiteenlopende standpunten, worden meegewogen bij het nemen van een definitief besluit, hoe robuuster en solide het besluit is. Deze training is gericht op het nemen van besluiten, overwinnen van weerstanden om te komen tot een samenwerking waarin iedereen enthousiast kan werken aan de gestelde doelen.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 25 en 26 april 2022, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren en trainersJudith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Judith Bos, gecertificeerde trainers en mediators
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

2-daagse Training over Verbindend Leiderschap

Tweedaagse training over Verbindend Leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van verbinding

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten in teams en organisaties

In deze training ontmoeten we elkaar op een dieper niveau. We reflecteren op wie je zelf bent. Waarom je doet zoals je doet en wat beweegt de ander.

In de wereld van verdergaande schaalvergroting, en digitalisering wordt van onze leiders meer en meer gevraagd op het terrein van verbinding en beïnvloeding om gestelde doelen te bereiken. Het vraagt een meer persoonlijke mensgerichte aanpak. Dit kan door jezelf beter te leren kennen, gedrag en de behoeften van jezelf en de ander te onderzoeken en je ermee te verbinden.

Conflicten vragen veel tijd en energie. Door je te verbinden met je eigen drijfveren en andermans belangen en doelstellingen kan vanuit deze verbinding en een heldere communicatie een duurzamer resultaat worden geboekt.

Er zijn verschillen in positie en macht, hoe ga je er nu mee om en hoe wil je daar in de toekomst mee omgaan. Hoe kan je je eigen doelen verwezenlijken en de ander daarin meenemen. Dat zijn vraagstukken die we met elkaar onderzoeken en antwoorden op willen vinden.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 25 en 26 januari 2022, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren Judith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Judith Bos, gecertificeerd trainer Nonviolent Communication (NVC)
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Deze training is een onderdeel van de zesdaagse masterclass Leiderschap in conflictbemiddeling

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

2-Daagse training transformationeel leiderschap

Tweedaagse training Transformationeel Leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van samenwerking

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten in teams en organisaties

Een op samenwerking gerichte organisatie opbouwen betekent dat elke beslissing en elk systeem moet worden gebaseerd op het overkoepelende principe van het vinden van de meest collaboratieve benadering voor de situatie, zodat aan de meeste behoeften wordt voldaan. Een reden om over te schakelen naar meer samenwerking is geworteld in het inzicht dat hoe meer behoeften, en vooral hoe meer uiteenlopende standpunten, worden meegewogen bij het nemen van een definitief besluit, hoe robuuster en solide het besluit is. Deze training is gericht op het nemen van besluiten, overwinnen van weerstanden om te komen tot een samenwerking waarin iedereen enthousiast kan werken aan de gestelde doelen.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 25 en 26 april 2022, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren en trainersJudith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Judith Bos, gecertificeerde trainers en mediators
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Deze training is een onderdeel van de zesdaagse masterclass Leiderschap in conflictbemiddeling

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

planvorming wijziging nulurencontracten

einde nulurencontract

Wist u dat …

Sociale partners een akkoord hebben bereikt over hervorming van de arbeidsmarkt?

 

Begin juni 2021 hebben werknemers- en de werkgeversorganisaties op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de hervorming van de arbeidsmarkt. Het gaat dan met name over het afschaffen van de nuluren-contracten en uitzend-contracten.

Tijdelijke contracten

De SER stelt voor dat maximaal drie tijdelijke contracten mogen worden aangegaan gedurende maximaal 3 jaar. De onderbrekingstermijn, die er nu voor zorgt dat een keten van tijdelijke contracten na 6 maanden opnieuw kan beginnen, komt te vervallen.

Uitzendwerk

Uitzendwerk mag in de toekomst alleen nog ingezet worden ter vervanging van zieke werknemers en tijdelijke drukte. De duur van deze contracten wordt eveneens teruggebracht van 76 weken naar 52 weken. Na die 52 weken is er sprake van een een opzegtermijn en kan je als uitzendkracht niet meer van de ene op de andere dag ontslagen worden.

Nuluren- en andere oproepcontracten

Nuluren- en andere oproepcontracten worden zo goed als afgeschaft. Om oproepkrachten meer loonzekerheid te geven, komen er basiscontracten waarin een kwartaalurennorm is opgenomen. Werkgevers worden zo gedwongen om zekerheid te geven over het minimaal aantal uren. Wel mogen werkgevers de uren nog steeds flexibel invullen. Er geldt alleen een uitzondering voor studenten en scholieren. Werkgevers krijgen daarentegen wel de mogelijkheid om eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) te verlagen met maximaal 20 procent, indien daar bedrijfseconomische redenen voor zijn. Zo is het voor werkgevers makkelijker om werknemers minder uren in te zetten en dus te betalen, als er tijdelijk minder werk is.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kunnen partijen kiezen voor een einde van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van een werk-naar-werk-route. De transitievergoeding kan dan achterwege worden gelaten.

Het is nog een advies, een hoofdlijnenakkoord met als doel het vergroten van de zekerheid van werk en inkomen, het wendbaarder maken van de economie, het herstellen van het vertrouwen in de overheid en het creëren van meer kansengelijkheid. Het is echter aan de wetgever om te besluiten of deze adviezen daadwerkelijk worden overgenomen.

 

 

 

Training “Gedragen besluitvorming in teams met behulp van verbindende communicatie”

besluitvorming in teams

Training 27 november 2021

Als je als team maar een besluit neemt, besluit dan hoe je besluiten neemt! Dat is de basis voor een team waarin vertrouwen, gezamenlijkheid en plezier kan floreren. Want je weet het ongetwijfeld zelf ook: samenwerken op de werkvloer blijkt nog niet zo makkelijk. Ben je een mediator, stuur je een team aan, coördineer je, geef je leiding, ben je manager of wil je gewoon meer weten over samenwerken in teams?

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Kosten

De kosten bedragen €235,- exclusief BTW.

Waar?

Zwolle

Trainers

Judith Bos / Suzanne Nederlof

Flyer_besluitvormingHR

Kwartet “Kissebissen”

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”4.4.3″ custom_padding=”0px|330px|13px|330px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.3″][et_pb_button button_url=”https://www.accentmediation.nl/bestelformulier-kwartet-kissebissen/” button_text=”Bestel hier uw kwartet” _builder_version=”4.4.3″ custom_margin=”100px|||||”][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ custom_margin=”-24px|||||”]

Corona-stress in de huiskamer

Het Corona-virus heeft toegeslagen. De wereld is in één klap veranderd. Buiten moeten we elkaar ontwijken, thuis zitten we juist op elkaars lip. Stress is onvermijdelijk. Hoe houden we het samen gezellig? Wat helpt de spanning te breken? Samen spelletjes spelen, dachten we.

Accent Mediation heeft daarom een kwartet ontwikkeld: Kissebissen. Juist het thema dat wrijving oplevert staat centraal: ruzie maken en wat daarbij hoort. En samen met en om elkaar te lachten; om thuis de lucht weer te klaren.
Het is niet alleen een kwartet-spel: Kissebissen nodigt uit tot meer. Als één van de spelers een kwartet heeft, is het de bedoeling dat spelers de vier kaarten met elkaar naspelen. Dat geeft de ruimte om elkaar na te bootsen, ergernissen vrij-baan te geven of juist elkaar weer in de armen te vallen. Er zitten in het kwartet hiervoor een aantal ‘hulp-kaarten’.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″]

Gratis advies/consult

Bestelt u het kwartet, dan heeft u recht op een half uur advies/consult. Misschien wilt u wat meer informatie over het kwartet of heeft u thuis meer dan het kwartet nodig om thuis de spanning uit de lucht te halen. Schrijf dan een email naar: info@accentmediation.nl met de vraag/het verzoek dat u heeft. Wij bellen u dan zo snel mogelijk.

>> Heeft u direct een vraag? Bel dan 06 128 45 397.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.4.3″ custom_padding=”|285px||285px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.3″][et_pb_button button_url=”https://www.accentmediation.nl/bestelformulier-kwartet-kissebissen/” button_text=”Bestel vandaag nog uw kwartet” _builder_version=”4.4.3″ custom_margin=”52px|||||”][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]