Verbindende communicatie

Helpt conflicten voorkomen!

Verbindende communicatie wordt ook wel geweldloze communicatie genoemd.

Zonder geweld communiceren, is dat mogelijk?

Accent Mediation legt het accent op de dialoog, op het gezamenlijk met elkaar in gesprek gaan met de bereidheid om naar de ander te luisteren en om te vertellen wat er voor jou belangrijk is. Het is vaak niet eenvoudig om als een relatie niet goed werkt om dit bespreekbaar te maken. Of het nu om werk- of privézaken gaat, we hebben de neiging om op basis van de contacten uit het verleden een mening te ventileren zonder dat dit nog getoetst wordt.

Als een ander iets vertelt, luisteren en kijken we als het ware met een gekleurde bril. We gaan invullen en zijn ook al vaak bezig een antwoord te formuleren vóórdat de ander is uitgesproken. Dit gebeurt over en weer. Geen wonder dat er miscommunicatie ontstaat, dat er meningsverschillen rijzen en dat we ons niet begrepen voelen. Een wederkerig gesprek helpt! Hoe dat te doen is aan te leren!

Marshall Rosenberg

“We do not look for compromise; rather, we seek to resolve the conflict to everyone’s complete satisfaction“
Marshall Rosenberg, de grondlegger van de Verbindende Communicatie heeft zijn leven gewijd aan de vraag: Wat gebeurt er toch met mensen dat ze tot brute of gewelddadige acties over gaan? Hij kwam tot de conclusie dat in ons taalgebruik, in onze communicatie al snel tegenstellingen ontstaan (wij⇔zij). Hij ging daarom op zoek naar een andere wijze van communiceren.

Marshall Rosenberg gaat ervan uit dat alle mensen dezelfde gevoelens en behoeften hebben. Door op zoek te gaan naar wat jezelf beweegt maar ook door te luisteren naar wat de ander belangrijk vindt, kun je tot meer begrip komen en in geval van geschillen tot oplossingen komen die aan de belangen van beide partijen tegemoetkomen. Er kan zo daadwerkelijk een dialoog tot stand komen.

Sluit in het tonen van kwetsbaarheid niet een grote kracht?

Soms is het lastig je te uiten. Vaak vragen mensen zich af of het wel veilig is om je kwetsbaar op te stellen. Zeker op de werkvloer wordt het niet altijd als veilig ervaren om te zeggen wat je beweegt, voelt en wilt bereiken. Toch blijkt uit onderzoek dat in die bedrijven waar mensen zichzelf kunnen zijn en zich veilig kunnen uiten
– het werkplezier toeneemt,
– het ziekteverzuim daalt en
– de productiviteit als haast vanzelf stijgt.
Er schuilt derhalve een grote kracht in je kwetsbaarheid tonen.

Door geweldloze communicatie verbinden? Geeft dat duidelijkheid?

In een hecht gezin of in een hecht team weet je van elkaar wat je wilt bereiken, wat je plek is in het geheel, help je elkaar je doelen te bereiken en weet je waar ieders verantwoordelijkheden liggen. Moeilijke kwesties mogen er zijn, worden dan bespreekbaar en in gezamenlijkheid opgelost. Er is een onderlinge band, een sterke verbinding. Door de vier stappen van geweldloze communicatie toe te passen is dit bereikbaar.

Kun je leren luisteren?

Daadwerkelijk kunnen luisteren is een gave die aan te leren is. Een “nee” van iemand te horen krijgen, is geen afwijzing maar een uiting van een wens of verlangen dat het waard is om onderzocht te worden. Ga op zoek naar de ‘Ja” achter de “nee”. Het is een ontdekkingsreis waard.

Wil je beter communiceren en conflicten oplossen of voorkomen?

Heb je wel eens spijt van wat je gezegd hebt? Wil je niet meteen met een oordeel klaar staan? Neem dan contact op met Accent Mediation. Wij begeleiden teams, individuen en partners in het veilig uiten in het kunnen zeggen wat je wilt zeggen op een manier dat een ander het ook kan horen. Het kan zoveel ruzies voorkomen!

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen over verbindende communicatie of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators. Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Luister ook naar de Podcast Inflowcoaching over Geweldloze (= Verbindende) Communicatie

Inflowcoaching

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Contact