Disclaimer

Accent Mediation spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens correct weer te geven. Melding van eventuele onjuistheden aan info@accentmediation.nl wordt zeer op prijs gesteld.

De informatie, documenten en andere gegevens op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Accent Mediation staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de op of via deze site verstrekte informatie.

Accent Mediation draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, documenten en andere gegevens van anderen welke via koppelingen, links of enige andere methode via deze site toegankelijk zijn.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat de snelheid en het functioneren van de via deze site beschikbare mogelijkheden, mede afhankelijk is van de apparatuur en software waarmee u verbinding legt en van de provider via welke u dat doet.