Onze visie

Accent mediation legt de nadruk op de dialoog, op het gesprek. We leggen verbindingen aan daar waar de standpunten, meningen en belangen verschillen. Verschillen mogen er zijn. De kunst is elkaar duidelijk te maken waarom je iets wil en waarom het voor jou zo van waarde is dat je anders tegen een zaak aankijkt. De ander kan dit ook doen waardoor er ruimte en openheid kan ontstaan en vanuit gezamenlijkheid naar een oplossing kan worden gezocht. 

Als mediators scheppen we de randvoorwaarden voor het gesprek opdat in veiligheid en vertrouwen geuit kan worden wat nodig is. Wij gaan samen op zoek naar de sleutel die tot de oplossing leidt. In oordelen en veroordelen zit de sleutel niet. Wel in het onderkennen dat er een gezamenlijk probleem is. Dit vraagt van de mensen bij ons aan tafel dat niet alleen verteld wordt wat iemand dwars zit maar ook dat geluisterd wordt naar wat de ander te vertellen heeft. Vanuit die open dialoog komen we tot een oplossing waar iedereen mee kan instemmen.

Contact