Mediation

Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Vaak wordt een zaak sneller opgelost. Dit is een groot voordeel. Daarbij is het in veel gevallen goedkoper. Het principe gaat uit van uw eigen keuzes en beslissingen. Het is een wijze van conflicthantering waarbij geprobeerd wordt voor partijen een acceptabele oplossing te vinden. Onder begeleiding van een professionele mediator wordt het conflict bespreekbaar gemaakt.

Het Juridisch Loket en de Raad bij rechtbanken doen regelmatig eigen onderzoek. Hieruit blijkt dat in twee derde van de gevallen mediation binnen vijftien weken is afgerond. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Mediation heeft een grote kans van slagen wanneer beide partijen gezamenlijk tot een oplossing willen komen.

Soort mediationzaken

 • Arbeidszaken
 • Zakelijke geschillen
 • Echtscheiding/ beëindigen samenwoning
 • Familie
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Buren

Voorbeelden van soort zaken

Indien u de dialoog aan wilt gaan en bereid bent te onderhandelen, kan ook uw conflict tot een oplossing komen!

Conflicthantering

We komen allemaal regelmatig conflicten tegen. Het ene conflict lost zich snel op terwijl het andere escaleert en kan uitmonden in een juridische procedure. Op zo’n moment kan de rechter zijn beslissing opleggen. U geeft de zaak dan als het ware uit handen.

Wanneer u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle conflicthantering dan ook groter dan bij een rechtszaak.

Hoe vroeger u mediation inzet, des te groter is de kans op een duurzaam herstel van de onderlinge relatie.

Wat is een mediator?

Een mediator zorgt dat ieder zijn verhaal kan doen en helpt u samen te zoeken naar oplossingen die voor elk werken. De mediator begeleidt en stimuleert het onderhandelingsproces. Hij schept een klimaat waar in alle rust overlegd kan worden en waar de vertrouwelijkheid geborgd is. De afspraken die u gezamenlijk maakt om het geschil op te lossen, worden door de mediator op papier gezet. Dat heet de slotovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Een mediator bekijkt het conflict veel breder dan een rechter en gaat ook in op niet-juridische kanten. Zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de communicatie tussen u en de ander.

De MfN-registermediators van Accent Mediation hebben jarenlang ervaring en kennis opgebouwd in het oplossen van conflicten. Daarnaast hebben zij ook hun sporen verdiend in het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en op bestuursniveau.
Samen hebben zij door hun individuele achtergronden (juridisch, psychologisch, biologisch en financieel) een brede kijk. Zij kunnen u daarom goed van dienst zijn.

Zakelijk versus persoonlijk

In gesprek gaat het over de zakelijke aspecten van het geschil, maar daarnaast is er veel aandacht voor de persoonlijke belangen van elke partij afzonderlijk. Er is aandacht voor de aanwezige spanningen, voor de communicatie en de onderlinge relatie. Zowel de partijen als de mediator spannen zich ervoor in om tot werkbare afspraken te komen. Samen kan er op die manier een optimaal resultaat geboekt worden waar elke partij tevreden mee is.

Voordelen van mediation

 1. U staat zelf aan het roer bij het oplossen van het geschil.
 2. Het is sneller en informeler dan een juridische procedure.
 3. Een mediator is onpartijdig en geeft geen oordeel. Daardoor komt de mening van beide partijen aan bod.
 4. Het gesprek vindt plaats in een vertrouwelijke en veilige omgeving.
 5. Het kan de relatie verbeteren, ontzien en/of verdere escalatie voorkomen.
 6. Een mediator helpt bij denken in oplossingen. Er wordt niet alleen terug gekeken op het verleden maar er wordt zeker ook gekeken naar de toekomst.
 7. Je hebt samen één mediator nodig. U en de andere partij delen de kosten.
  Zonder extra kosten komt er, indien dat wenselijk is en het aantal partijen beperkt, een tweede mediator (een “co-mediator” mee.

Animatiefilmpje over mediation

Mediation naast rechtspraak

Veelgestelde vragen over mediation

Online mediation

Accent mediation heeft jarenlange ervaring met online mediation en werkt momenteel life via Zoom of Skype.

Kunnen wij u helpen bij uw conflict?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Contact