Hoe werkt mediation?

Partijen gaan tijdens de mediation met elkaar in gesprek. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt besproken op welke manier partijen met elkaar willen spreken en wordt de mediationovereenkomst getekend. In deze overeenkomst liggen de spelregels van de mediation vast. U moet hierbij denken aan zaken als vertrouwelijkheid, aanwezigheid, verdeling van de kosten, bevoegdheid van partijen en dergelijke. Deze overeenkomst wordt u vooraf toegestuurd.

Tijdens de gesprekken wordt onderzocht wat u wilt bereiken en waarom iets voor u belangrijk is.
Vervolgens worden de (on)mogelijkheden die er zijn om tot een oplossing te komen, besproken.

Het resultaat van de besprekingen wordt vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst. Dit is een juridisch bewijsdocument waarin schriftelijk de afspraken zodanig worden vastgelegd dat er later geen onduidelijkheden bestaan over de gemaakte afspraken. Na ondertekening van deze overeenkomst eindigt de mediation.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Contact