Vertrouwenspersoon

De mediators van Accent Mediation zijn allen Vertrouwenspersoon. 

Als vertrouwenspersoon ondersteunen we individuele medewerkers. Onder vier ogen bespreken we wat er aan de hand is en hoe de medewerker daar mee om kan gaan. Zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit kunnen aan de orde gesteld worden.

Voor de medewerker is een voorwaarde dat veiligheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid zijn gegarandeerd. En voor ons, als vertrouwenspersoon, dat wij binnen de organisatie autonoom kunnen functioneren.

Onze handelswijze is conform de werkwijze van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en het Huis voor Klokkenluiders.

Naast de ondersteunende functie voor medewerkers vinden wij de adviserende functie aan de organisatie van de Vertrouwenspersoon belangrijk. Op basis van wat wij horen en ervaren in de organisatie gaan we graag het gesprek aan met de bestuurder of de leidinggevende om ongewenste patronen binnen de organisatie te bespreken. We juichen het toe als de organisatie zelf jaarlijks het gesprek aangaat met de Vertrouwenspersoon, de Bedrijfsarts en de Bedrijfsmaatschappelijk werker tegelijkertijd.

De medewerker bepaalt altijd zelf op welke wijze hij of zij met een besproken voorval verder wil. Wij laten verschillende opties zien en bespreken daarvan de voor- en nadelen. Desgewenst gaan we met een medewerker mee als die in gesprek gaat.

Ook als Vertrouwenspersoon staat het gesprek centraal. Wij luisteren, stellen van vragen, dringen door tot de essentie van wat speelt en helpen een oplossingsrichting te bepalen. Met intrinsieke interesse en respect voor de persoon die aan tafel zit.

Als wij met een medewerker meegaan naar een gesprek zijn we vooral als steunpilaar. Alleen als we zien dat het in het belang van de medewerker is kunnen en zullen we ons mengen in het gesprek. Wij doen dat liever niet, want we vinden het belangrijk de medewerker zo te ‘empoweren’ dat die in staat is zelf het woord te doen.

Contact