Mediation overheid

De overheid heeft altijd te maken met het afwegen van veel belangen. Aan tafel zitten vaak de inhoudelijke medewerkers, terwijl de beslissingsbevoegdheid op een veel hoger niveau in de organisatie ligt. Er is vaak sprake van enerzijds grote voorzichtigheid en anderzijds de wens tot openheid. In de mediation overheid zoeken we samen naar de wijze waarop je met deze (schijnbare) tegenstrijdigheid kan omgaan, met begrip voor ieders positie en rol.

Onze meerwaarde als mediator ligt vooral op de regievoering van het gesprek, zodat de partijen zich kunnen concentreren op de inhoud. De regie op de besluitvorming nemen we niet over.

Over het algemeen kun je 3 soorten kwesties onderscheiden die binnen of bij de (semi-) overheid spelen:

  1. Relationele conflicten die tussen personen, in een team, bij ziekte of re-integratie, bij ontslag of in het bestuur spelen: mediation is dan helpend.
  2. Inhoudelijke conflicten: het gaat dan om kwesties voortkomend uit wet en regelgeving, zoals zorg-aanvragen, vergunningverlening en aanbestedingen
  3. Complexe geschillen met veel verschillende belangen, zoals bij gebiedsontwikkeling, bedrijvigheid ontwikkelen

1. Relationele conflicten

Het gaat hierbij om goed afgebakende conflicten binnen de (semi-)overheid. Deze kwesties zijn niet wezenlijk anders dan soortgelijke conflicten in niet-overheidsorganisaties. Als mediators behandelen we deze geschillen allemaal op dezelfde wijze. 

2. Inhoudelijke conflicten 

Bij aanbestedingstrajecten en aanvragen van vergunningen komt veel wet- en regelgeving bij kijken. Ook worden verschillende belangen afgewogen bij besluitvorming. Vermeende procedurele fouten of andere standpunten kunnen leiden tot hoogoplopende geschillen. Ook hierbij geldt: hoe eerder in gesprek des te groter de kans op een oplossing. Wij laten de partijen denken vanuit belangen in plaats van standpunten; dat maakt het gesprek veel makkelijker. Onze kennis van en in inzicht in de inhoudelijke kant van de zaak, door onze werkervaring, is hierbij van grote waarde.

3. Complexe geschillen

Bij dit soort zaken gaat het eigenlijk om het begeleiden van een (communicatie-)proces. Er zijn altijd meer partijen met elk zijn eigen belangen bij betrokken. Hoor en wederhoor, openheid, samen willen zoeken naar een oplossing zijn voorwaarden om eruit te komen. 

De tijdsduur is langer dan standaard mediations, omdat het zo belangrijk is dat elke partij zich begrepen en erkend voelt door alle andere partijen. Ook het zoeken naar niet meteen voor de hand liggende oplossingen, het steeds weer opnieuw afwegen van voor- en nadelen en de besluitvorming kosten tijd. Gedurende zo’n proces proberen we alle partijen om de tafel te krijgen en te houden en ze tot openheid, gezamenlijkheid en inventiviteit te bewegen. 

Het samen komen tot een oplossing geeft alle partijen niet alleen veel genoegdoening en opluchting maar ook acceptatie en gedragenheid. In deze trajecten handelen we vaak als onafhankelijk voorzitter of als mediator afhankelijk van de wensen van partijen, zie de rubrieken mediation algemeen en onafhankelijk voorzitter.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen over mediation overheid of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators. Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Contact