6-Daagse Masterclass leiderschap in conflictbemiddeling

Accent Mediation organiseert samen met Mayet Mediators een zesdaagse masterclass over leiderschap in conflictsituaties. Het gaat om drie trainingen van telkens twee dagen. De trainingen zijn afzonderlijk te boeken en gaan over

 • persoonlijk leiderschap (hoe wil jij als leider zijn, hoe kijk je naar jezelf) – 1 en 2 november 2021
 • verbindend leiderschap (hoe kijk je vanuit je eigen visie naar de ander en verbind je je daarmee) – 25 en 26 januari 2022
 • transformationeel leiderschap (hoe werk je vanuit je eigen leiderschap in jouw organisatie en pas je je eigen waarden en visie zodanig toe dat in de samenwerking – ondanks tegengestelde belangen – toch de gestelde doelen bereikt kunnen worden. – 25 en 26 april 2022

Deze trainingen zijn bedoeld voor mediators die regelmatig te maken hebben met regievoering op processen in familie en organisatiesystemen, maar is ook bedoeld voor andere professionals die regievoeren, tegen grenzen aanlopen in conflicten en willen weten hoe ze daar verandering in aan kunnen brengen.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Persoonlijk leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van Biostructuur Analyse

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten, familie-systemen, samenwerkingsafspraken of gescheiden ouders.

In deze training gaan de cursisten met het Structogram® aan de slag en kijken we naar de rol als mediator in relatie met ieders eigen persoonlijke drijfveren, eigen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen vanuit de biostructuur van je hersenen. Hierdoor krijgt de cursist meer inzicht in zichzelf, begrijpt andere mensen beter en kan zichzelf verder ontwikkelen in zijn rol als mediator. Het Structogram® is een analyse-instrument dat gedragspatronen inzichtelijk maakt op basis van de dominantie van de drie hersendelen.

Met het Structogram® breng je de verhouding in de dominantie van de hersendelen bij jezelf in kaart. Vervolgens brengen we het TRIOGRAM in kaart, waardoor de mediator het gedrag van partijen aan tafel herkent en ook hen leert aan te sturen op de biostructuur. Hierdoor worden mediations effectief en succesvol. De DNA-code ontdekken en herkennen.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 1 en 2 november 2021, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren Judith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Charlotte Verbraak  (MFP – gecertificeerd structogram trainer)
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Verbindend Leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van verbinding

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten in teams en organisaties

In deze training ontmoeten we elkaar op een dieper niveau. We reflecteren op wie je zelf bent. Waarom je doet zoals je doet en wat beweegt de ander.

In de wereld van verdergaande schaalvergroting, en digitalisering wordt van onze leiders meer en meer gevraagd op het terrein van verbinding en beïnvloeding om gestelde doelen te bereiken. Het vraagt een meer persoonlijke mensgerichte aanpak. Dit kan door jezelf beter te leren kennen, gedrag en de behoeften van jezelf en de ander te onderzoeken en je ermee te verbinden.

Conflicten vragen veel tijd en energie. Door je te verbinden met je eigen drijfveren en andermans belangen en doelstellingen kan vanuit deze verbinding en een heldere communicatie een duurzamer resultaat worden geboekt.

Er zijn verschillen in positie en macht, hoe ga je er nu mee om en hoe wil je daar in de toekomst mee omgaan. Hoe kan je je eigen doelen verwezenlijken en de ander daarin meenemen. Dat zijn vraagstukken die we met elkaar onderzoeken en antwoorden op willen vinden.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 25 en 26 januari 2022, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren Judith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Judith Bos, gecertificeerd trainer Nonviolent Communication (NVC)
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Transformationeel Leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van samenwerking

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten in teams en organisaties

Een op samenwerking gerichte organisatie opbouwen betekent dat elke beslissing en elk systeem moet worden gebaseerd op het overkoepelende principe van het vinden van de meest collaboratieve benadering voor de situatie, zodat aan de meeste behoeften wordt voldaan. Een reden om over te schakelen naar meer samenwerking is geworteld in het inzicht dat hoe meer behoeften, en vooral hoe meer uiteenlopende standpunten, worden meegewogen bij het nemen van een definitief besluit, hoe robuuster en solide het besluit is. Deze training is gericht op het nemen van besluiten, overwinnen van weerstanden om te komen tot een samenwerking waarin iedereen enthousiast kan werken aan de gestelde doelen.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 25 en 26 april 2022, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren en trainersJudith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Judith Bos, gecertificeerde trainers en mediators
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website