Training Persoonlijke Effectiviteit 

Grenzen bepalen en Aangeven

wegens succes geprolongeerd

Najaar 2024

Veel mensen zijn zich niet bewust wat de effecten zijn van stress op je functioneren en welzijn. We werken aan jouw bewustzijn hierop zodat je eerder instaat bent om bij te sturen.

Aan de hand van het model van Geweldloze of Verbindende Communicatie gaan we op zoek naar jouw persoonlijke grenzen. We oefenen deze te vinden maar ook aan te geven aan jezelf en je omgeving. NEE zeggen tegen een ander is JA zeggen tegen jezelf.

We helpen je je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Ervaar meer autonomie, eigenaarschap en bewustzijn.

Bij deze training van een dag ontvang je een werkboek, lunch en veel, heel veel ervaring/oefening.

De training wordt verzorgd Mr. Judith Bos (mediator en trainer) en Martijn Jansen (coach, trainer en therapeut).

Workshops op een International Intensive Training

Ik was onlangs te gast op op een tiendaagse internationale training in Duitsland, waar ik een drietal workshops in het Engels mocht geven. 37 Nationaliteiten en 127 deelnemers die zich bezig houden met hoe wij dagelijks communiceren en hoe we dat kunnen doen op een manier dat het gehoord kan worden. Het onderwerp van de workshop was: Impact van een conflict op lichaam en geest. Daarnaast heb ik zelf de workshops gevolgd Feedback geven zonder oordelen en De impact van ons brein als het getriggerd wordt.

Ik heb genoten en nieuwe inzichten gekregen die ik weer doorgeef aan anderen. Fijn zo’n moment van leren en reflecteren.

Masterclass ‘Governor als mediator’ 

De rol van de governor, als toezichthouder of bestuurder, is een veelzijdige. Als ‘verkeersregelaar’ op het kruispunt van belangen en opinies is omgang met, en onderdeel gemaakt worden van, conflictsituaties dagelijks werk. De positionering van stakeholders, de roep om het nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid en de polarisatie in de samenleving versterken dit.

De sturende rol, de toezichtrol, de adviesrol, de ambassadeursrol en de rol van het opereren namens de werkgever zijn voor velen herkenbaar. Het op een juiste manier invulling geven aan de verschillende rollen en het omgaan met eventuele rolspanning vraagt om inzicht en competentie. Regelmatig komen governors dan in situaties terecht waarin ook mediatorvaardigheden gevraagd worden.

De rol van de governor is toekomstgericht met het doel om conflicten naar kansen te brengen. Daarbij zijn betrokkenheid, gesprekstechnieken en onderhandelingsvaardigheden een pre. Daarbij is het ook aan de governor om te (h)erkennen wanneer de situatie vraagt om externe begeleiding om zuiverheid van interne processen en relaties tussen betrokkenen te waarborgen. Wat doe je nog zelf en wanneer schakel je een mediator in?

Er zijn maar weinig governors opgeleid als mediator. De complexe wereld van bestuur en toezichthouden in een vaak gepolariseerde omgeving vraagt niet zelden om mediationvaardigheid. Mr. Judith Bos, ervaren MfN registermediator, neemt deelnemers aan deze masterclass mee in de wereld van de mediator en legt daarbij de link naar de wereld van de governor. De mogelijkheden van verschillende benaderingen van conflictsituaties en gebruik van technieken zullen worden besproken.

Thema’s als empathie, het belang van het hanteren van emoties, conflictmanagement, probleemoplossend onderhandelen en het stellen van grenzen vanuit je rol komen aan bod. Ter plaatse is er alle ruimte voor de inbreng van vragen en casuïstiek. We verkennen samen de mogelijkheden om vanuit jouw persoon en praktijk invulling te geven aan de rol van governor als mediator.

Aan de slag met je kernovertuigingen

Als kind ontwikkelen we ideeën over hoe de wereld in elkaar zit, en ontwikkelen we gedachten over wie we zijn als mens. Deze ideeën en gedachten helpen ons om de wereld om ons heen te begrijpen en om te voorspellen wat er kan gebeuren. Deze gedachten en ideeën worden steeds meer onze waarheid. We gaan ze zelf geloven, bijvoorbeeld: “mensen zijn van nature goed”, “als ik maar hard werkt, kan ik alles bereiken”, “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het”. Deze overtuigingen helpen ons.

Andere overtuigingen belemmeren ons. Voorbeelden van kernovertuigingen die ons klein houden zijn: “ik ben een slechte spreker voor de groep”, “ik heb twee linkerhanden”, “ik ben niet interessant voor anderen”, “ik ben voor een dubbeltje geboren, dus ik word nooit een kwartje”.

We leren deze overtuigingen -onbewust en vaak onbedoeld- van onze ouders, opvoeders, docenten, vrienden, en andere belangrijke mensen in ons leven. Naast deze rolmodellen, hebben ook de belangrijke (traumatische) gebeurtenissen en onze cultuur invloed op onze overtuigingen. In deze training leer je je eigen kernovertuigingen kennen en ga je aan de slag met een van deze overtuigingen en leer je deze te transformeren zodat ze steeds minder in de weg staan van dat wat je graag wilt bereiken. Voor deze training heb je een basis in verbindende communicatie nodig.

Locatie: Zwolle
Trainers: Suzanne Nederlof en Judith Bos

Datum/ Tijd: vrijdag 7 januari 2022 | 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Zwolle
Prijs: € 235 excl. BTW

Interesse? Melde je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

6-Daagse Masterclass leiderschap in conflictbemiddeling

Accent Mediation organiseert samen met Mayet Mediators een zesdaagse masterclass over leiderschap in conflictsituaties. Het gaat om drie trainingen van telkens twee dagen. De trainingen zijn afzonderlijk te boeken en gaan over

 • persoonlijk leiderschap (hoe wil jij als leider zijn, hoe kijk je naar jezelf) – 1 en 2 november 2021
 • verbindend leiderschap (hoe kijk je vanuit je eigen visie naar de ander en verbind je je daarmee) – 25 en 26 januari 2022
 • transformationeel leiderschap (hoe werk je vanuit je eigen leiderschap in jouw organisatie en pas je je eigen waarden en visie zodanig toe dat in de samenwerking – ondanks tegengestelde belangen – toch de gestelde doelen bereikt kunnen worden. – 25 en 26 april 2022

Deze trainingen zijn bedoeld voor mediators die regelmatig te maken hebben met regievoering op processen in familie en organisatiesystemen, maar is ook bedoeld voor andere professionals die regievoeren, tegen grenzen aanlopen in conflicten en willen weten hoe ze daar verandering in aan kunnen brengen.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Persoonlijk leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van Biostructuur Analyse

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten, familie-systemen, samenwerkingsafspraken of gescheiden ouders.

In deze training gaan de cursisten met het Structogram® aan de slag en kijken we naar de rol als mediator in relatie met ieders eigen persoonlijke drijfveren, eigen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen vanuit de biostructuur van je hersenen. Hierdoor krijgt de cursist meer inzicht in zichzelf, begrijpt andere mensen beter en kan zichzelf verder ontwikkelen in zijn rol als mediator. Het Structogram® is een analyse-instrument dat gedragspatronen inzichtelijk maakt op basis van de dominantie van de drie hersendelen.

Met het Structogram® breng je de verhouding in de dominantie van de hersendelen bij jezelf in kaart. Vervolgens brengen we het TRIOGRAM in kaart, waardoor de mediator het gedrag van partijen aan tafel herkent en ook hen leert aan te sturen op de biostructuur. Hierdoor worden mediations effectief en succesvol. De DNA-code ontdekken en herkennen.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 1 en 2 november 2021, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren Judith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Charlotte Verbraak  (MFP – gecertificeerd structogram trainer)
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Verbindend Leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van verbinding

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten in teams en organisaties

In deze training ontmoeten we elkaar op een dieper niveau. We reflecteren op wie je zelf bent. Waarom je doet zoals je doet en wat beweegt de ander.

In de wereld van verdergaande schaalvergroting, en digitalisering wordt van onze leiders meer en meer gevraagd op het terrein van verbinding en beïnvloeding om gestelde doelen te bereiken. Het vraagt een meer persoonlijke mensgerichte aanpak. Dit kan door jezelf beter te leren kennen, gedrag en de behoeften van jezelf en de ander te onderzoeken en je ermee te verbinden.

Conflicten vragen veel tijd en energie. Door je te verbinden met je eigen drijfveren en andermans belangen en doelstellingen kan vanuit deze verbinding en een heldere communicatie een duurzamer resultaat worden geboekt.

Er zijn verschillen in positie en macht, hoe ga je er nu mee om en hoe wil je daar in de toekomst mee omgaan. Hoe kan je je eigen doelen verwezenlijken en de ander daarin meenemen. Dat zijn vraagstukken die we met elkaar onderzoeken en antwoorden op willen vinden.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 25 en 26 januari 2022, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren Judith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Judith Bos, gecertificeerd trainer Nonviolent Communication (NVC)
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Transformationeel Leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van samenwerking

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten in teams en organisaties

Een op samenwerking gerichte organisatie opbouwen betekent dat elke beslissing en elk systeem moet worden gebaseerd op het overkoepelende principe van het vinden van de meest collaboratieve benadering voor de situatie, zodat aan de meeste behoeften wordt voldaan. Een reden om over te schakelen naar meer samenwerking is geworteld in het inzicht dat hoe meer behoeften, en vooral hoe meer uiteenlopende standpunten, worden meegewogen bij het nemen van een definitief besluit, hoe robuuster en solide het besluit is. Deze training is gericht op het nemen van besluiten, overwinnen van weerstanden om te komen tot een samenwerking waarin iedereen enthousiast kan werken aan de gestelde doelen.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 25 en 26 april 2022, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren en trainersJudith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Judith Bos, gecertificeerde trainers en mediators
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

2-daagse Training over Verbindend Leiderschap

Tweedaagse training over Verbindend Leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van verbinding

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten in teams en organisaties

In deze training ontmoeten we elkaar op een dieper niveau. We reflecteren op wie je zelf bent. Waarom je doet zoals je doet en wat beweegt de ander.

In de wereld van verdergaande schaalvergroting, en digitalisering wordt van onze leiders meer en meer gevraagd op het terrein van verbinding en beïnvloeding om gestelde doelen te bereiken. Het vraagt een meer persoonlijke mensgerichte aanpak. Dit kan door jezelf beter te leren kennen, gedrag en de behoeften van jezelf en de ander te onderzoeken en je ermee te verbinden.

Conflicten vragen veel tijd en energie. Door je te verbinden met je eigen drijfveren en andermans belangen en doelstellingen kan vanuit deze verbinding en een heldere communicatie een duurzamer resultaat worden geboekt.

Er zijn verschillen in positie en macht, hoe ga je er nu mee om en hoe wil je daar in de toekomst mee omgaan. Hoe kan je je eigen doelen verwezenlijken en de ander daarin meenemen. Dat zijn vraagstukken die we met elkaar onderzoeken en antwoorden op willen vinden.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 25 en 26 januari 2022, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren Judith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Judith Bos, gecertificeerd trainer Nonviolent Communication (NVC)
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Deze training is een onderdeel van de zesdaagse masterclass Leiderschap in conflictbemiddeling

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

2-Daagse training transformationeel leiderschap

Tweedaagse training Transformationeel Leiderschap

Verdiepende tweedaagse training op het terrein van conflictmanagement, leiderschap op basis van samenwerking

 • Geschikt voor mediators, scheidingsbemiddelaars/advocaten, accountants en andere professionals die veel gesprekken voeren.
 • Specifiek ook geschikt voor mensen die na een conflict toch met elkaar verder moeten in teams en organisaties

Een op samenwerking gerichte organisatie opbouwen betekent dat elke beslissing en elk systeem moet worden gebaseerd op het overkoepelende principe van het vinden van de meest collaboratieve benadering voor de situatie, zodat aan de meeste behoeften wordt voldaan. Een reden om over te schakelen naar meer samenwerking is geworteld in het inzicht dat hoe meer behoeften, en vooral hoe meer uiteenlopende standpunten, worden meegewogen bij het nemen van een definitief besluit, hoe robuuster en solide het besluit is. Deze training is gericht op het nemen van besluiten, overwinnen van weerstanden om te komen tot een samenwerking waarin iedereen enthousiast kan werken aan de gestelde doelen.

Praktische informatie:

 • Wanneer: 25 en 26 april 2022, Dagen starten om 9 uur tot half 6.
 • Waar: Rotterdam, locatie volgt
 • Prijs: € 795,00 per persoon, inclusief 2 werkboeken.
 • Organisatoren en trainersJudith Bos en Charlotte Verbraak, MfN-registermediators
 • Trainer Judith Bos, gecertificeerde trainers en mediators
 • PE-punten voor diverse beroepsgroepen in aanvraag.

Deze training is een onderdeel van de zesdaagse masterclass Leiderschap in conflictbemiddeling

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Training “Gedragen besluitvorming in teams met behulp van verbindende communicatie”

besluitvorming in teams

Training 27 november 2021

Als je als team maar een besluit neemt, besluit dan hoe je besluiten neemt! Dat is de basis voor een team waarin vertrouwen, gezamenlijkheid en plezier kan floreren. Want je weet het ongetwijfeld zelf ook: samenwerken op de werkvloer blijkt nog niet zo makkelijk. Ben je een mediator, stuur je een team aan, coördineer je, geef je leiding, ben je manager of wil je gewoon meer weten over samenwerken in teams?

Interesse? Meld je aan of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website

Kosten

De kosten bedragen €235,- exclusief BTW.

Waar?

Zwolle

Trainers

Judith Bos / Suzanne Nederlof

Flyer_besluitvormingHR

Training: DE STILTE ALS SLEUTEL VOOR DE MEDIATOR

Een van de partijen zegt: “Ik moet alimentatie betalen! Een ander zegt; “Ik wil hem niet meer zien op de werkvloer…”  Als mediator weeg je steeds af wat bijdraagt aan verbinding en wat niet. Daarbij zijn we geneigd om verschillende soorten vragen te stellen en te reageren op inhoudsniveau. Met als effect dat het verhaal misschien boven water komt, maar de lading en de relatie niet. De spanning loopt op, het voelt ongemakkelijk en partijen komen uiteindelijk niet bij elkaar. In het uiterste geval, als er geen overeenstemming wordt bereikt, breekt hier de mediation af. Als jij als mediator contact weet te maken met de lading onder de woorden, vergroot dat de kans op verdieping van het gesprek, op tevredenheid en op afspraken die werken.. Een stilte kunnen en durven laten vallen kan hierbij heel goed werken. De training DE STILTE ALS SLEUTEL VOOR DE MEDIATOR  is een training waar stilte als mediationvaardigheid wordt ingezet. We werken op basis van het gedachtengoed van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Rosenberg schreef eens: “Ons vermogen om empathisch te luisteren kan ons ruimte geven om kwetsbaar te blijven, kan mogelijk geweld ombuigen, kan ons helpen om ‘nee’ te horen zonder het op te vatten als afwijzing, kan ons helpen om levenloze gesprekken tot leven te wekken en zelfs om gevoelens en behoeften te horen die tot uitdrukking komen in stilte.”Wij gaan een hele dag oefenen met:

 • de stilte in jezelf – hoe kom ik daarbij terug?
 • de stilte tussen ons en de stilte aan tafel:
 • Hoe benut die zonder de ander te verliezen? 
 • Hoe benut ik die om op tafel te krijgen wat er onder de oppervlakte broeit?
 • Hoe benut ik die om duidelijkheid te creëren? 

Voor wie? Voor die mediators die hun gespreksvoering en technieken willen verdiepen met behulp van de Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Vol is vol, dus meld je snel aan!Investering:Je betaalt €195 voor de training excl. btw. Dit is inclusief trainingsmateriaal, koffie en thee, en eenvoudige lunch. Alle deelnemers krijgen een certificaat van deelname. Er zijn 7 PE-punten toegekend.Trainer Judith Bos werkt als MfN-registermediator, is gecertificeerd trainer in Nonviolent Communication, is trainer en coach in de verbindend leiderschap.Waar en Wanneer Locatie: Plantoor. Martinikerkhof 29, Groningen Datum: 02 oktober 2020 Tijd: 09.00 – 17.00 uur Aanmelden kan via:judithbos@accentmediation.nl