Verbindende communicatie

Een van de pijlers van Accent Mediation is verbindende communicatie. Judith Bos sprak hier in november 2016 op het jaarlijkse Mediation Congres over. Zij lichtte haar werkwijze aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk toe. Alles draait om verwachtingen uitspreken, waarnemen en het bespreken van onderliggende wensen en gevoelens van de mensen bij je aan tafel. Vandaar kan er begrip komen en kunnen er verzoeken op tafel worden gelegd die haalbaar zijn. Speciaal voor het congres is er een ansichtkaart ontwikkeld waarop een giraf en jakhals staan afgebeeld. Zij zijn afkomstig uit de theorie van Marshall Rosenberg, de grondlegger van de geweldloze communicatie en staan symbool voor de stem in je hoofd die praat over goed en fout (jakhals) en de milde stem van de giraf die aangeeft dat het allemaal wel goed komt. Graag vertellen wij er meer over.