Geen partners meer. Wel samen ouders. Lees hier meer….

Een scheiding, of je nu samenwonend bent of getrouwd, is een ingrijpende gebeurtenis voor het hele gezin. Het is heftig voor de ouders, maar vooral ook voor de kinderen. Hoewel je geen partners meer bent van elkaar, blijf je samen ouders, voor altijd. Om ouderschap samen vorm te geven, zijn er goede afspraken nodig. Uit onderzoek blijkt dat ex-partners die tijdens deze emotionele tijd goed met elkaar in gesprek zijn gebleven, daarna beter als ouders functioneren.

Ouderschapsplan

Natuurlijk is dat wat je als ouder wilt, voor jezelf, maar juist ook je de kinderen. Maar de zaken die besproken moeten worden, liggen zó gevoelig! Dus hoe doe je dat? Hoe maak je een goed ouderschapsplan? Wat spreek je samen af over de opvoeding en over de omgangsregeling? De registermediators van Accent Mediation nemen jullie stap voor stap mee in het proces en stellen hierin het kind centraal.

Afspraken voor de lange termijn

De MfN registermediators bij Accent Mediation, onder andere gespecialiseerd in (echt)scheidingen, helpen je om tot afspraken te komen waar beiden achter kunnen staan. Judith Bos is mediator en vertelt: ‘Een echtscheiding brengt, vrijwel zonder uitzondering, een emotionele en onzekere periode met zich mee die tot veel spanningen leidt. Als ervaren mediators begeleiden ik en mijn collega’s jullie hierin en zorgen we ervoor dat ondanks de onderliggende spanningen er afspraken gemaakt worden waar iedereen zich ook op de lange termijn goed bij voelt.’

Goed overleg

‘Tijdens de mediation wordt een groot aantal zaken besproken en worden afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan en een (echt)scheidingsconvenant. In dat laatste document staan alle afspraken over financiële en zakelijke belangen, zoals de boedelverdeling, de woning en pensioenafspraken. Bij Accent Mediation ligt de nadruk op het tot stand brengen van de dialoog. Want als je goed met elkaar in overleg bent, ben je in staat om samen afspraken te maken die ook echt stand houden.’

Paraplugesprek

Kinderen kiezen nooit voor een scheiding. Het moment waarop jullie erover aan de kinderen moeten vertellen, is dan ook erg moeilijk. De mediators van Accent Mediation helpen ouders om het zogenaamde ‘paraplugesprek’ voor te bereiden: door als ouders samen te werken een open houding aan te nemen, bescherm je iedereen tegen de regen die komen gaat. Deze tips kunnen helpen een goed paraplugesprek te voeren:

  • Neem de tijd en kies een rustige omgeving
  • Voer het gesprek sámen
  • Geef elkaar niet de schuld van de scheiding
  • Laat je kinderen vrij om hun emoties te tonen
  • Beloof geen dingen die je niet kunt waarmaken

Kinderen zitten vol vragen

Accent Mediation helpt je met de voorbereiding op het onvermijdelijke en moeilijke gesprek dat je als ouders met je kinderen moet voeren bij een scheiding; het zogenaamde ‘paraplugesprek’.
Elk kind reageert anders op een scheiding. De één wordt boos, de ander is heel verdrietig. De één uit zich sowieso beter dan de ander. Maar alle kinderen zitten vol vragen. Judith: ‘Wij kunnen als mediator ook zelf met kinderen in gesprek gaan. Wij zijn ook gespecialiseerd als ontwikkelingspsycholoog en KieC-coach. Tijdens het gesprek dat je kind met de gespecialiseerde mediator voert, staat je kind centraal. Er is veel aandacht en een luisterend oor. Zo krijgen kinderen een stem en voelen ze zich goed gehoord. Dit helpt ze om de scheiding een plek te kunnen geven.’