// Add more external domain here like these if you want Echtscheiding - Accent Mediation in Groningen
06 12845397 [email protected]

In overleg uit elkaar

Echtscheiding regelen

Uit onderzoek blijkt dat ex-partners die bij een echtscheiding met elkaar in gesprek zijn gebleven, zoals in een mediation, daarna beter kunnen functioneren en de echtscheiding beter kunnen verwerken.
Accent Mediation bespreekt niet alleen de afwikkeling van de echtscheiding maar besteedt ook aandacht aan de relatie na de echtscheiding. Is contact nog gewenst en zo ja, in welke mate? Dit punt is met name van belang wanneer er kinderen zijn.

 

Als u uw echtscheiding via mediation wilt regelen, is de mate waarin u met elkaar kunt overleggen belangrijk. Aangezien een echtscheiding, vrijwel zonder uitzondering, een emotionele en onzekere periode met zich meebrengt, kan dit tot grote spanningen leiden. Accent Mediation begeleidt u hierin en spant zich er voor in dat u ondanks deze spanningen tot afspraken komt.

Bij een echtscheiding worden in de mediation een groot aantal zaken besproken en worden afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant
In alle gevallen is er voor gehuwden een echtscheidingsconvenant nodig waarin de afspraken over al uw financiële en zakelijke belangen worden vastgelegd. Het gaat hierbij om zaken die u aan derden kenbaar moet maken:

  • de boedelverdeling
  • de woning
  • de financiën (verdeling van de baten en de lasten)
  • de kinderalimentatie en/of de partneralimentatie
  • de pensioenen

Verzoek tot echtscheiding
Nadat het echtscheidingsconvenant en als er minderjarige kinderen zijn ook het Ouderschapsplan zijn opgesteld, worden de stukken aan de rechter voorgelegd. De uitspraak van de rechter wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daarmee is de echtscheiding een feit.

Ook voor samenwonenden, al of niet geregistreerd, geldt dat het vastleggen van de afspraken rondom de kinderen en de financiën in de toekomst veel ruzies kan voorkomen. Het geeft houvast en duidelijkheid om alle zaken rondom de scheiding schriftelijk vast te leggen.

Wist u overigens dat er tal van wet en regelgeving bestaat op het gebied van echtscheiding? Zo bepaalde bijvoorbeeld de Rechtbank Noord Nederland onlangs dat een lumpsum uitkering in geval van letselschade in de gemeenschap van goederen viel en bij helfte gedeeld diende te worden omdat niet was gebleken welk deel bestemd was als immateriële schadevergoeding en welk deel bestemd was als inkomstenderving, zie rechtbank Noord-Nederland 20-12-2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4925. Het is dus belangrijk uw zaken goed afte wikkelen.

 

Rechtbank Noord-Nederland 20-12-2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4925

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe, is aangesloten bij de MFam, de Nederlandse Vereniging van familiemediators en is tevens bevoegd te werken in het kader van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

 

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met Judith Bos via 06-12845397 of u belt Ingrid Munneke via 06-22950034.  Ook kunt u ons een email zenden naar [email protected].

Echtscheiding - Accent Mediation in Groningen

Kunnen wij u helpen?

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek voor een scheiding / particuliere zaak of heeft u een vraag?