06 12845397 [email protected]

In overleg uit elkaar

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht in het geval er minderjarige kinderen zijn op het moment dat de ouders gaan scheiden. In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over:

  • de omgang met de kinderen(omgangsregeling
    (wanneer zijn zij bij de vader en wanneer bij de moeder)
  • het hoofdverblijf en het gezag
  • de verantwoordelijkheden van elk van de ouders
  • de kinderalimentatie
  • de omgang met elkaar in relatie tot de kinderen
  • de school, de sport, opvoeding en zorg

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe, is aangesloten bij de MFam, de Nederlandse Vereniging van familiemediators en is tevens bevoegd te werken in het kader van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met Judith Bos via 06-12845397 of u belt Ingrid Munneke via 06-22950034.  
Ook kunt u ons een email zenden naar [email protected].

Kunnen wij u helpen?

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek voor een ouderschapsplan of heeft u een vraag?