Scheiding – mediation privé

U en/of uw partner hebben besloten te scheiden. In dat geval komt er veel op u af. Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Zeker wanneer u ook kinderen heeft. Het is voor iedereen een emotionele tijd. Vaak is het moeilijk om in gesprek te blijven met uw partner. Daarnaast zijn er vaak ook veel vragen:

Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes.

Scheiding regelen via mediation

Een scheiding kan tot grote spanningen leiden. Vrijwel zonder uitzondering is dit voor iedereen een emotionele en onzekere periode. Accent Mediation begeleidt u hierin. Wij spannen ons er voor in dat u ondanks deze spanningen tot afspraken komt.

Bij een scheiding worden in de mediation een groot aantal zaken besproken. De afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant.

Scheiden: hoe doe je dat?

Accent Mediation bespreekt onder andere de afwikkeling van de echtscheiding. Maar wij besteden ook aandacht aan de relatie na de scheiding. Is contact nog gewenst en zo ja, in welke mate? Dit punt is met name van belang wanneer er kinderen zijn.

Uit onderzoek blijkt dat ex-partners die bij een scheiding met elkaar in gesprek zijn gebleven, zoals in een mediation, daarna beter kunnen functioneren en de echtscheiding beter kunnen verwerken.

Een mediator begeleidt u bij het komen tot afspraken die vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant. Als dat convenant is opgesteld, dient u een gemeenschappelijk verzoek tot scheiding in bij de rechtbank.

Afspraken over de kinderen

Heeft u kinderen? Dan zijn de afspraken omtrent de kinderen het belangrijkste onderdeel van de scheiding. Als ouders heb je altijd een zorgplicht voor je kinderen. Of je nu getrouwd bent of niet. De afspraken met betrekking tot deze zorgplicht komen in het ouderschapsplan te staan. Denk aan de omgangsregeling, de kinderalimentatie, de verdeling van vakanties, wanneer de andere ouder wordt ingelicht als er iets met de kinderen is, zaken waarover u samen een beslissing moet nemen, etc.

Het maken van een ouderschapsplan is verplicht. Het maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding. Accent Mediation helpt u om alles te regelen en afspraken op papier te zetten.

De financiën regelen

Probeer samen een financieel plan op te stellen. Maak een overzicht van alle bezittingen en schulden die er zijn. Maak ook een inventarislijst om een eerlijke inboedelverdeling te kunnen maken. Hoe meer u alvast samen doorspreekt, des te makkelijker de procedure verloopt. Uiteindelijk zal de mediator alle gemaakte afspraken vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Verzoek tot echtscheiding

Nadat het echtscheidingsconvenant en als er minderjarige kinderen zijn ook het ouderschapsplan zijn opgesteld, worden de stukken aan de rechter voorgelegd. Dat gaat, verplicht, via een advocaat.

Ook voor samenwonenden, al dan niet geregistreerd, geldt dat het vastleggen van de afspraken rondom de kinderen en de financiën in de toekomst veel ruzies kan voorkomen. Het geeft houvast en duidelijkheid om alle zaken rondom de scheiding schriftelijk vast te leggen.

Wanneer is de scheiding officieel?

De rechter doet uitspraak. Dat heet de beschikking. Deze beschikking van de rechtbank wordt bij de gemeente ingeschreven. De datum van inschrijving bij de gemeente is de officiële datum van de scheiding. De gemeente stuurt u hiervan een brief. Dat heet de kennisgeving.

Wetten en regelgeving

Wist u overigens dat er tal van wetten en regelgevingen bestaat op het gebied van echtscheiding? Zo bepaalde bijvoorbeeld de Rechtbank Noord Nederland in 2017 dat een lumpsum uitkering in geval van letselschade in de gemeenschap van goederen viel. Deze diende bij helfte gedeeld te worden. Dit omdat niet was gebleken welk deel bestemd was als immateriële schadevergoeding en welk deel bestemd was als inkomstenderving. Zie rechtbank Noord-Nederland 20-12-2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4925. Het is dus belangrijk uw zaken goed af te wikkelen.

Kunnen wij u helpen bij uw echtscheiding?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.