06 12845397 [email protected]

Teamconflicten

Omgaan met conflicten in teams

Inhoud

Brandpreventie: voorkomen is beter dan blussen

teamconflictenIn diverse organisaties werken mensen in teamverband. En in ieder team komen teamconflicten voor. De werknemers oefenen zelfstandig hun taken uit binnen vooraf gestelde kaders, maar hun werk is ook van invloed op het werk van de collega’s binnen de afdeling. Leidinggevenden merken soms dat de zaken niet prettig verlopen, maar kunnen hier niet altijd de vinger achter krijgen. Er ontstaan conflicten met steeds verschillende brandhaarden. In zo’n geval kan inschakeling van een MfN registermediator van Accent Mediation u helpen.

Wat is een teamconflict?

Bij een teamconflict is er strijd, verschil van mening tussen teamleden. Er is sprake van:

  • uiteenlopende visie
  • uiteenlopende doelstellingen
  • uiteenlopende methoden of werkwijzen
  • uiteenlopende normen en waarden
  • uiteenlopende of tegenstrijdige belangen of behoeften

Dit kan er in resulteren dat teamleden het conflict en elkaar negeren, dat een collega als de boosdoener wordt aangewezen, er onderling wordt geroddeld. Ook kan het zijn dat een teamlid vindt dat de ander schuldig is en dus de eerste stap moet zetten. Of collega’s hebben een andere kijk op de zaak, waarbij ze vasthouden aan hun eigen mening of standpunt. Ze staan niet open voor de mening van iemand anders in dezelfde situatie.

Het kan zelfs zo hoog oplopen dat teamleden zich gaan afzonderen en het contact met hun collega’s gaan vermijden. Of een teamlid die regelmatig verbaal agressief wordt met heeft een negatieve sfeer tot gevolg.
Dit kan tot gevolg hebben dat mensen zich onveilig gaan voelen en moeizaam met elkaar kunnen samenwerken. Het team behaalt de doelstellingen nauwelijks of niet, de werksfeer verslechtert en mensen gaan met tegenzin naar hun werk.

Het is op zich niet erg wanneer er een conflict is. Dit kunnen we als positief en waardevol beschouwen: als teken van betrokkenheid. Een conflict biedt kansen tot een goed gesprek. Openheid en transparantie zijn dan wel een eerste vereiste. Daarnaast moeten alle betrokkenen op ieder moment van de bemiddeling precies weten wat er gebeurt.
Een mediator kan hierbij een helpende hand bieden. Door de onderlinge communicatie te herstellen, de transparantie te vergroten en de deelnemers te helpen om hun onderliggende belangen te formuleren, ontstaat een klimaat waarin er gewerkt kan worden aan een oplossing.

Als een team in staat is om constructief te werken aan het oplossen van een teamconflict, dan kan het er sterker uitkomen.

Mediation of liever een advies?

Teamconflicten kunnen vertrouwelijk in de mediation besproken worden. U kunt ons echter ook inschakelen als adviseur. Wij maken dan een analyse van de cultuur en de wijze van communiceren en de samenwerking binnen de afdeling. De mediator of adviseur heeft voldoende afstand om de negatieve patronen te herkennen. Gezamenlijk kan dan gewerkt worden aan een oplossing.

Wij hebben gemerkt dat het bespreekbaar maken van teamconflicten in een vertrouwelijke setting uiteindelijk leidt tot een oplossing die door iedereen onderschreven kan worden. De zaken die wij behandeld hebben, laten zien dat afdelingen waar zand in de machine zit, zich op alle niveaus in de organisatie kunnen voordoen: juristenteams, docententeams, team van conciërges of ICT’ers.

In alle gevallen was de weerstand om de zaak te bespreken aanvankelijk groot, evenals de opluchting achteraf. Wij houden regelmatig een groepsmediation. Kijken waar de knelpunten in het team zitten en werken gezamenlijk met u aan de samenwerking.

Accent Mediation geeft trainingen op het gebied van verbindende communicatie. De inhoud van deze trainingen is gestoeld op de theorieën van Marshall Rosenberg.
Judith Bos is een internationaal gecertificeerd trainer in The NON Violent Communication en heeft ervaring in het begeleiden van teams om tot een verbetering van de samenwerking te komen.

Kunnen wij u helpen bij teamconflicten ?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met Judith Bos via 06-12845397 of u belt Ingrid Munneke via 06-22950034. 
Ook kunt u ons een email zenden naar [email protected].

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.