Geschillen overbruggen

Re-integratie

Terugkeer naar de werkplek is na een langdurige ziekteperiode niet altijd eenvoudig. Het komt bijvoorbeeld voor dat de oude functie niet meer uitgeoefend kan worden, omdat:
  • deze voor de werknemer te belastend geworden is;
  • er tijdens de ziekteperiode van de werknemer binnen het bedrijf dusdanige veranderingen hebben plaatsgevonden waardoor:
    – de oude werkplek of functie er niet meer is, of;
    – de functie-inhoud tussentijds gewijzigd is.

In dergelijke gevallen kunnen werknemer en werkgever om de tafel  gaan zitten om te onderzoeken wat dan nog wel mogelijk is.

In de mediation ondersteunen wij u als MfN registermediator bij het maken van afspraken die wij neerleggen in een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de verplichtingen van zowel de werknemer als de werkgever vastgelegd.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en en via online mediation in heel Nederland.

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met Judith Bos via 06-12845397 of u belt Ingrid Munneke via 06-22950034.  Ook kunt u ons een email zenden naar [email protected].

Kunnen wij u helpen?

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek voor een re-integratie of heeft u een vraag?