Conflicttraining

Met conflicttraining conflicten op de werkvloer voorkomen

Trainingen en maatwerk bieden de uitkomst!

Kunt u escalatie van conflicten voorkomen?

U kunt veel doen om escalatie op de werkvloer te voorkomen. Dit kan door samen met uw medewerkers te overleggen, door gezamenlijke activiteiten te organiseren maar bovenal door een goede verstandhouding met elkaar te creëren. Als mediators van Accent Mediation hebben wij oog voor conflictpreventie. Soms kunnen wij als buitenstaanders in betrekkelijk korte tijd de sfeer op een afdeling verbeteren. Het gaat daarbij altijd om een luisterend oor en het bieden van maatwerk.

Hoe kunt u signalen dat er wat aan de hand is herkennen?

Als de sfeer op de werkvloer niet op rolletjes loopt, als het even tegenzit en de relaties stroef zijn heeft dat ongetwijfeld invloed op de werkzaamheden. Signalen zijn vaak herkenbaar door frequent ziekteverzuim. Is het contact tussen de medewerkers onderling of met de leidinggevende niet zo goed dan kan er een arbeidsconflict ontstaan. Een klankbord kan dan helpen. Wij bieden dat.

Hoe aan te pakken?

Een leidinggevende maar ook de medewerker kan via coaching en intervisie naar mogelijkheden zoeken om het contact te verbeteren. Is er sprake van een hoge escalatiegraad dan kan inschakeling van een collega, van HR, een vertrouwenspersoon of een mediator ook vaak een oplossing bieden.

In een veilige setting je kunnen uiten, is de sleutel

Accent Mediation biedt diverse mogelijkheden om tot oplossingen te komen. Dit varieert van advisering, mediation of een training waarbij de verbinding tussen personen hersteld wordt en waarbij er aan teambuilding wordt gedaan. Hierbij worden vaak de uitgangspunten van de verbindende of geweldloze communicatie toegepast. Wij creëren een sfeer waarbij betrokkenen zich veilig kunnen uiten en de anderen ook kunnen horen wat er bij iemand speelt. Van daaruit werken we aan oplossingen.

Trainingen en workshops conflictraining

Regelmatig geven wij ook in company trainingen of workshops over onderhandelen, feedback geven en feedback ontvangen. Als ervaren mediators en trainers zijn wij gewend om zaken die moeilijk liggen weer bespreekbaar te maken.

Mediation

Tenslotte kan het zijn dat iets niet het hele team raakt maar twee of meer personen in het team. Mediation is dan de juiste weg. In vertrouwelijke gesprekken zoeken wij dan naar de kern van het conflict en naar een mogelijke oplossing.

Ervaren docenten

Accent Mediation levert docenten voor gastcolleges bij o.a. de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Er worden trainingen en workshops op maat gegeven en er worden nieuwe mediators via de mediationopleiding van de Wagner Group opgeleid.

Wilt u weten wat in uw situatie de juiste weg is?

Informeer dan vrijblijvend. Accent Mediation kijkt verder dan het gerezen conflict en werkt graag mee om erger te voorkomen.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Contact