Arbeidsvoorwaarden

Geschillen over individuele arbeidsvoorwaarden gaan vaak over:

  • gedane toezeggingen;
  • bonusuitkeringen;
  • het rijden in een auto van de zaak of de reiskostenvergoeding;
  • het gebruik van mobiele telefoons, pc’s of andere bedrijfsmiddelen.

Vrijwel altijd hebben geschillen die over arbeidsvoorwaarden gaan diepere oorzaken. Er kan sprake zijn van onvrede van zowel de zijde van de werkgever als van de werknemer. In de mediation worden deze zaken mede besproken om te voorkomen dat een nieuw conflict ontstaat nadat de aangebrachte kwestie in de mediation is opgelost. Herstel van de relatie en de communicatie is daarom zeer belangrijk. Als MfN registermediator hebben wij inmiddels tien jaar ervaring in het begeleiden van dit soort zaken.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.