Huurconflicten

Wonen en huurconflicten

Bij zaken die het onroerend goed betreffen, kunt u denken aan zowel persoonlijke als zakelijke conflicten. Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van conflicten waarmee u te maken kunt krijgen:

  • met ondernemers, makelaars en uitvoerders over de (ver)koop van uw woning of over de (ver)bouwing van uw woning en de naleving van de contracten;
  • met de gemeente en diverse overheden over een verbouwing, het bestemmingsplan, het ontwerp van een woning, de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken), de slootschouw of de riolering;
  • met uw buren over het recht van overpad, erfafscheidingen, geluidsoverlast, het gebruik van de open haard;
  • met uw (ver)huurders over al die zaken die het huurcontract betreffen.

Accent Mediation kan u hierin begeleiden en samen met u een mediation in gang zetten.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.