Alimentatie berekenen

In Nederland kennen we twee vormen van alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie

Partneralimentatie

Voor de wet dienen gehuwden in elkaars onderhoud te voorzien. Ook dienen zij voor hun kinderen te zorgen. Deze onderhoudsplicht stopt niet na de scheiding. Hoe lang ex-partners nog moeten bijdragen in elkaars onderhoud hangt af van de duur van het huwelijk en het inkomen. De plicht om partneralimentatie te betalen duurt maximaal 12 jaar.  Voor een huwelijk zonder kinderen dat minder dan 5 jaar geduurd heeft, is het aantal jaren dat men getrouwd is geweest maatgevend.

Kinderalimentatie

De onderhoudsplicht van de ouders voor hun kinderen duurt tot het kind 21 jaar wordt. Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de behoefte van het kind (datgene wat het gewend was ten tijde van de scheiding) en de draagkracht van beide ouders.

Hoe kun je alimentatie berekenen?

Alimentatie berekenen is zeer complex. Accent Mediation kan dit conform de wettelijke regels (Tremanormen) voor u verzorgen.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Contact

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.