Uitvoering wet- en regelgeving

Zaken tussen overheid en burger zijn divers en complex. We zien een toename in het aantal zaken op het terrein van het milieu, de leefomgeving, de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wet op de kinderopvang.

Soms voorziet de overheid in onafhankelijke geschillencommissies. Meestal pakt dat goed uit, maar als een uitspraak niet bindend is en de bevoegde instantie het advies van een geschillencommissie niet overneemt, zien wij dat de spanningen rondom een conflict toenemen. Voordat gebruik wordt gemaakt van de beroepsmogelijkheden kan mediation ook in deze zaken een uitkomst bieden. Elk geval staat op zich. Wij proberen u maatwerk te leveren in alle zaken waar de uitvoering van regelgeving tot knelpunten leidt.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.