Mediation in Strafrecht (herstelbemiddeling)

Bemiddeling tussen daders en slachtoffers? Het werkt!

De afgelopen jaren was Accent Mediation initiatiefnemer bij een pilot voor mediation bij het openbaar ministerie in Noord-Nederland. Sinds juni 2017 is ook de rechtbank Noord-Nederland over gegaan tot verwijzing. Wij zijn gespecialiseerd als mediator in strafzaken, staan als zodanig geregistreerd en werken hier graag aan mee. Waarom doen we dat? Juist omdat we merken dat door de kwestie samen te bespreken veel van de gerezen spanningen afnemen. Als de spanning eraf is, geeft dat in de verdere contacten veel meer ruimte.

Hoewel mensen ertegenop zien, zijn ze na afloop meestal enorm opgelucht dat de gesprekken hebben plaatsgevonden. De gesprekken die we begeleid hebben, heeft ons steeds enthousiaster gemaakt over de mogelijkheden die het biedt. Wij zien het dan ook als een waardevolle aanvulling op de juridische procedure waar de betrokken zelf niet altijd het woord voeren.

Wat is Mediation in strafzaken eigenlijk?

De mediation is er opgericht is om de dader of verdachte met de slachtoffers in gesprek te brengen. Het slachtoffer zit met vaak met onbeantwoorde vragen en wil uiting kunnen geven aan zijn boosheid, zorgen of gevoelens van onveiligheid. Ook de dader kan met vragen zitten, vooral als zijn handelen een reactie op iets is geweest. Een dader of verdachte kan met vergelijkbare gevoelens zitten als die van het slachtoffer maar kan zich ook schuldig voelen of zelf slachtoffer zijn. Als zaken niet worden uitgesproken blijft het onveilige gevoel in stand en lost ook een straf opleggen niets op.

Door in gesprek te gaan kan een en ander worden uitgesproken en verwerkt worden.  Samen kunnen we bespreken wat hersteld moet en kan worden en hoe je dat dan vorm moet geven. Het doel van het herstelrecht is het herstellen van de schade die door een misdrijf is aangericht. Het gaat dan zowel om de emotionele gevolgen als over de materiële schadevergoeding.

Het doel van mediation in strafzaken is om de schade te herstellen die door een misdrijf is aangericht. Het gaat dan zowel om de emotionele gevolgen als over de materiële schadevergoeding. Bemiddeling in strafzaken maakt het mogelijk om:

 • Een antwoord te krijgen op vragen
 • Een aanzet te geven tot herstel van vertrouwen
 • Een en ander te kunnen verwerken
 • Afspraken met elkaar te maken
 • Samen oplossingen te bedenken om herhaling te voorkomen of te herstellen
 • De uitkomsten in een strafprocedure in te brengen zodat de Officier van Justitie of de rechter er rekening mee kan houden en het mee kan nemen in de beslissing die genomen moet worden.
 • Recidive (herhaling) te voorkomen

Mediation kan helpen in veel strafzaken. Zo ook in het geval van Anja Wierts: zij werd ‘s nachts van haar fiets geduwd. Dit had voor Anja een behoorlijke impact, zowel lichamelijk als emotioneel.

EenVandaag maakte een TV-reportage: “Dankzij mediation kan de van haar fiets geduwde Anja weer verder met haar leven.”

Ook wij van Accent Mediation werken actief mee aan zaken in het strafrecht. Wij maken het bijvoorbeeld mogelijk om antwoord op vragen te krijgen, te werken aan herstel van vertrouwen en verwerking, afspraken met elkaar te maken en samen oplossingen te bedenken om herhaling te voorkomen.

Mediation kan een waardevolle aanvulling zijn op een rechtszaak, juist omdat er naast de juridische kwestie de personen zelf centraal staan, hun eigen inbreng hebben en zelf het woord voeren. Over en weer kan er inzicht in elkaars handelen worden verkregen. Het belang van mediation in strafzaken wordt groter als mensen na de rechtszaak nog met elkaar door moeten of elkaar tegen blijven komen. Als de spanning eraf is, geeft dat in de verdere contacten veel meer ruimte.

Officieren van Justitie en rechters die een zaak geschikt achten voor mediation, kunnen de zaak aanmelden bij het Mediationbureau, Accent Mediation is dan een van de organisaties die dan benaderd kunnen worden voor deskundige begeleiding van de gesprekken. Nu het OM en de rechtbanken het voortouw nemen, kunt u ook als advocaat wat extra’s doen voor uw cliënt door te verwijzen naar gespecialiseerde strafrechtmediators. Ook een verdachte heeft immers baat bij het contact met het slachtoffer.

We doen dit met elkaar omdat uit onderzoek van onder meer de Universiteit Maastricht gebleken is dat daders met wie is bemiddeld aantoonbaar minder recidiveren dan daders die waarbij dat niet is gebeurd. Dat is natuurlijk goed nieuws én een extra drijfveer voor ons als mediators om een succes te maken van een zaak.

Meer weten?

 • Zie bijgevoegde film: Justitie wil oorzaken achter strafzaken oplossen met mediation
 • Zie bijgevoegd artikel over bijdrage Judith Bos op symposium met het OM Justitie in de Bus
 • Symposium ‘Cel of Herstel’.
 • Op donderdag 2 maart 2017 vond in Drachten het symposium Cel of Herstel plaats. Het symposium ging over de de uitgangspunten en ervaringen rondom het herstelrecht en mediation in strafzaken. Het symposium is een initiatief van de klankbordgroep Herstelrecht en werd mede georganiseerd door het Openbaar Ministerie. Doel van het symposium is herstelbemiddeling in de praktijk te bevorderen. Het symposium draagt hieraan bij door de uitgangspunten en de ervaringen rondom verscheidene vormen van (herstel)recht, waaronder mediation, te delen. Judith Bos sprak over de pilot mediation in strafzaken.
  Voor meer informatie, klik op deze link.
 • Verder geeft het volgende document van de raad voor de rechtspraak eveneens veel informatie.https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/mediation/mediation-in-strafzaken

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.