Sociale zekerheid

In sommige gevallen wordt een uitkering geweigerd of verleend, maar achteraf weer ingetrokken. Wij zien ook dat eerder uitgekeerde bedragen teruggevorderd worden. Mensen weten niet altijd dat de overheid dit soort bevoegdheden heeft. Vorderingen van de overheid stuiten daardoor op veel weerstand en onbegrip.

In de zaken die Accent Mediation behandelt, is er soms al sprake van een juridische procedure en zijn de standpunten over en weer verhard. Aan de ene kant zien wij de uitvoerende overheid die de regels toepast conform de richtlijnen en aan de andere kant zien we burgers die zich niet gehoord voelen. Beide partijen voelen zich vaak niet begrepen. In de mediation wordt dit besproken en krijgen partijen voldoende gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. Het proces van hoor- en wederhoor leidt ertoe dat men zich serieus genomen voelt, het helpt bij het zoeken naar een oplossing.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.