Mediation in de zorg

Het inzetten van mediation in de zorg is zeer effectief gebleken. Mediation zorgt voor herstel van de onderlinge verhoudingen wanneer de emoties op de werkvloer hoog zijn opgelopen. Dit is zéker van belang wanneer de zorg voor de patiënt of cliënt hieronder te lijden heeft.

In de gezondheidszorg werken mensen van verschillende disciplines samen. Ze oefenen activiteiten uit die gericht zijn op de verbetering van de gezondheid van mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben. Er kunnen veel activiteiten nodig zijn om mensen te verzorgen of weer gezond te maken. Preventie van klachten is ook een onderdeel van deze zorg. De organisatie van alle activiteiten brengt heel veel met zich mee en dit loopt niet altijd op rolletjes.

Werken in de zorg

Waar gewerkt wordt, kunnen conflicten ontstaan. Deze kunnen variëren van kleine irritaties tot flinke ruzies. In de zorg kunnen de emoties op de werkvloer hoog oplopen. Het werk vergt grote verantwoordelijkheden. Daarnaast is de werkdruk hoog.

Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers in de zorg geregeld te maken hebben met onderbezetting, tijdsdruk, fysieke en emotionele belasting, onregelmatig werk en contracten, moeilijke contacten met leidinggevenden en collega’s en de administratieve taken die leiden tot bureaucratie. Daarnaast is de zorgzwaarte en complexiteit van zorg van cliënten behoorlijk toegenomen.

Het is ook bekend dat het werken in de zorg als mooi en voldoeninggevend ervaren wordt juist door het contact met cliënten die de zorg behoeven.

Conflicten in de gezondheidszorg

Conflicten kunnen ontstaan als de balans verstoord raakt. Balans tussen zorgzwaarte, de organisatie van de zorg en de voldoening die de zorgverlener en / of zorgontvanger ervaart.

Conflicten kunnen zich voordoen binnen/tussen:

 • maatschappen van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • maatschappen binnen ziekenhuizen en andere gezondheidszorgorganisaties
 • teams binnen praktijken of gezondheidszorgorganisaties
 • werkgever en werknemer
 • (para)medicus en cliënt
 • contacten met andere organisaties zoals zorgverzekeraars, instellingen, overheid
 • zorginstellingen en ondernemingsraden of cliëntenraden
 • zorginstellingen en verwanten

Voor conflicten voortkomend uit de WMO zie Overheid.

Hoe kan mediation in de zorg helpen?

Een groot deel van de zorgprofessionals is hoog opgeleid. Zij hebben een beroep waarbij gevoelens een belangrijke rol spelen. Ze werken vanuit hun hart met en voor mensen. Hierdoor zijn ze veelal gericht op hun zorgvragers en staan ze soms niet voldoende stil bij hun eigen emoties.

De zorg hanteert specifieke wetgeving, modellen en richtlijnen. Binnen deze regelgeving wordt mediation expliciet als weg naar de oplossing genoemd. Zo staat het bijvoorbeeld in ‘de modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg’.

Tijdens een klachtenprocedure kan mediation in de zorg ook worden ingezet. De klachtenprocedure wordt ‘on-hold’ gezet. Wanneer mediation tot een oplossing leidt, kan de klachtenprocedure worden gestopt. Wanneer partijen niet tot een oplossing zijn gekomen, wordt de procedure weer hervat.

Wat levert mediation op?

Mediation in de zorg kan helpen bij het:

 • Verbeteren van de samenwerking. Herstel van vertrouwen
 • Verbeteren van besluitvorming. Zorgen dat iedereen gehoord wordt
 • Het verbeteren van onderlinge verhoudingen
 • Het herstellen van de communicatie
 • Het omgaan met een collega die te maken heeft met een tuchtklacht en/of calamiteit

Wacht niet te lang als er een conflict op de loer ligt. Tijdig ingrijpen kan veel onnodig leed door conflicten voorkomen.

Accent Mediation in de zorg

Binnen Accent Mediation hebben wij een brede ervaring met werken met en in de> gezondheidszorg. Onze mediators zijn onafhankelijke, neutrale bemiddelingsprofessionals. We helpen om de communicatie weer op gang te brengen door de juiste vragen te stellen en boven tafel te krijgen wat voor betrokken partijen belangrijk is.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.