06 12845397 [email protected]

Uw mediator Arike Tomson

Als MfN-registermediator heb ik vooral de focus op mediation in de (semi) publieke sector en in governance: arbeidsmediations, mediations in het kader van de WMO, omgevingsgeschillen, bestuurlijke geschillen, …
Ik maak daarbij dankbaar gebruik van mijn jarenlange ervaring binnen en met overheden en besturen.

Jarenlang ben ik werkzaam geweest binnen de overheid, van projectleider tot algemeen directeur/bestuurssecretaris. Ik ken derhalve de publieke sector goed en begrijp ook het spanningsveld tussen de publieke sector en de omgeving waarbinnen gewerkt wordt. Met
bestuurlijke vraagstukken heb ik als bestuurder en bestuursadviseur veel ervaring.

Voor mensen die mij kennen was de overstap van leiding geven naar mediation een logische stap: “typisch iets voor jou; ik zie het je zo doen”. Want als leidinggevende heb ik veel te maken gehad met allerhande problemen, die ik benaderde met een open oog en oor voor de mens en de
verhoudingen tussen de mensen. Die interesse in de mens en de opgedane kennis en vaardigheden zijn voor mij van grote meerwaarde als mediator.

Ik ben opgeleid als bioloog. Die studie heeft mij geleerd om verbanden te leggen, om zaken altijd in hun omgeving te zien en te zoeken naar de kern van een probleem. Ook van die vaardigheden maak ik dankbaar gebruik bij mediations; zij stellen mij in staat om snel te begrijpen waar het om gaat.

Het geeft mij een grote voldoening om te helpen om samenwerking tot stand te brengen of om vastgelopen relaties of processen weer vlot te trekken. Mijn kracht is luisteren, begrijpen en doorvragen, waarbij ik niet schuw om de vinger op een gevoelige plek te leggen.
Als co-mediator loop ik regelmatig mee bij mediations van Judith en Harma. Zo verrijken
we onze kennis en vaardigheden.

Aan de slag met je kernovertuigingen

Aan de slag met je kernovertuigingen

Als kind ontwikkelen we ideeën over hoe de wereld in elkaar zit, en ontwikkelen we gedachten over wie we zijn als mens. Deze ideeën en gedachten helpen ons om de wereld om ons heen te begrijpen en om te voorspellen wat er kan gebeuren. Deze gedachten en ideeën worden...

6-Daagse Masterclass leiderschap in conflictbemiddeling

6-Daagse Masterclass leiderschap in conflictbemiddeling

Training v.a. 1 november 2021 01 en 02/11/21 persoonlijk leiderschap en conflictmanagement 25 en 26/01/22 verbindend leiderschap  en conflictmanagement 25 en 26/04/22 transformationeel leiderschap en conflictmanagement De zesdaagse leidt op tot meesterschap in in...

planvorming wijziging nulurencontracten

planvorming wijziging nulurencontracten

Wist u dat … Sociale partners een akkoord hebben bereikt over hervorming van de arbeidsmarkt?   Begin juni 2021 hebben werknemers- en de werkgeversorganisaties op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de hervorming van de arbeidsmarkt. Het gaat dan met name over het...

Contactgegevens

Accent mediation Groningen, NMI mediator

Infrahuis
Leonard Springerlaan 1
9727 KB Groningen

Judith Bos
06 128 45 397
Harma Stevens
06 466 18 898
Arike Tomson
06 539 23 416
[email protected]

Kunnen wij u helpen?

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek voor een … of heeft u een vraag?