06 12845397 [email protected]

Overige specialisaties

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg werken mensen samen en oefenen activiteiten uit die gericht zijn op de verbetering van de gezondheid van mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben.

De organisatie van alle activiteiten die nodig zijn mensen weer gezond te maken of te verzorgen brengt heel veel met zich mee en dit loopt niet altijd op rolletjes.

Uit onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat mensen die in de zorg werken hun werk als zwaar ervaren door een te hoge werkdruk, onderbezetting, fysieke en emotionele belasting, onregelmatig werk en contracten, moeilijke contacten met leidinggevenden en collega’s en de administratieve taken die leiden tot bureaucratie. Dit alles gecombineerd met de zorgzwaarte van de cliënten.

Het is ook bekend dat het werken in de zorg als mooi en voldoeninggevend ervaren wordt juist door het contact met cliënten die de zorg behoeven.

Conflicten kunnen ontstaan als de balans verstoord raakt tussen zorgzwaarte, de organisatie van de zorg en de voldoening die de zorgverlener en /of zorgontvanger ervaart.

Waar kunnen conflicten zich voordoen in de zorg:

  • maatschappen van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere paramedici
  • maatschappen binnen ziekenhuizen en andere gezondheidszorgorganisaties
  • teams binnen praktijken of gezondheidszorgorganisaties
  • werkgever en werknemer
  • (para)medicus en cliënt
  • in contacten met andere organisaties zoals zorgverzekeraars, instellingen, overheid

Binnen Accent Mediation hebben wij een brede ervaring met werken met en in de gezondheidszorg.

Accent Mediation is aangesloten bij de Vereniging Mediators in de Gezondheidszorg (VMG).

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met Judith Bos via 06-12845397 of u belt Ingrid Munneke via 06-22950034.  Ook kunt u ons een email zenden naar [email protected].

 

Gezondheidszorg - Accent Mediation in Groningen

Kunnen wij u helpen?

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek voor overige mediation of heeft u een vraag?