06 12845397 [email protected]

Mediation in de zorg

Inhoud

Het inzetten van mediation in de zorg is zeer effectief gebleken. Mediation zorgt voor herstel van de onderlinge mediation-in-de-zorgverhoudingen wanneer de emoties op de werkvloer hoog zijn opgelopen. Dit is zéker van belang wanneer de zorg voor de patiënt of cliënt hieronder te lijden heeft.

In de gezondheidszorg werken mensen van verschillende disciplines samen. Ze oefenen activiteiten uit die gericht zijn op de verbetering van de gezondheid van mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben. Er kunnen veel activiteiten nodig zijn om mensen te verzorgen of weer gezond te maken. Preventie van klachten is ook een onderdeel van deze zorg. De organisatie van alle activiteiten brengt heel veel met zich mee en dit loopt niet altijd op rolletjes.

Werken in de zorg

Waar gewerkt wordt, kunnen conflicten ontstaan. Deze kunnen variëren van kleine irritaties tot flinke ruzies. In de zorg kunnen de emoties op de werkvloer hoog oplopen. Het werk vergt grote verantwoordelijkheden. Daarnaast is de werkdruk hoog.

Medewerkers in de zorg hebben geregeld te maken met onderbezetting, tijdsdruk, fysieke en emotionele belasting, onregelmatig werk en contracten, moeilijke contacten met leidinggevenden en collega’s en de administratieve taken die leiden tot bureaucratie. Daarnaast is de zorgzwaarte en complexiteit van zorg van cliënten behoorlijk toegenomen.

Het is ook bekend dat het werken in de zorg als mooi en voldoeninggevend ervaren wordt juist door het contact met cliënten die de zorg behoeven.

Conflicten in de gezondheidszorg

Conflicten kunnen ontstaan als de balans verstoord raakt. Balans tussen zorgzwaarte, de organisatie van de zorg en de voldoening die de zorgverlener en / of zorgontvanger ervaart.

Conflicten kunnen zich voordoen binnen/tussen:

 • maatschappen van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • maatschappen binnen ziekenhuizen en andere gezondheidszorgorganisaties
 • teams binnen praktijken of gezondheidszorgorganisaties
 • werkgever en werknemer
 • (para)medicus en cliënt
 • contacten met andere organisaties zoals zorgverzekeraars, instellingen, overheid
 • zorginstellingen en ondernemingsraden of cliëntenraden
 • zorginstellingen en verwanten

Hoe kan mediation in de zorg helpen?

Een groot deel van de zorgprofessionals is hoog opgeleid. Zij hebben een beroep waarbij gevoelens een belangrijke rol spelen. Ze werken vanuit hun hart met en voor mensen. Hierdoor zijn ze veelal gericht op hun zorgvragers en staan ze soms niet voldoende stil bij hun eigen emoties.

De zorg hanteert specifieke wetgeving, modellen en richtlijnen. Binnen deze regelgeving wordt mediation expliciet als weg naar de oplossing genoemd. Zo staat het bijvoorbeeld in ‘de modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg’.

Tijdens een klachtenprocedure kan mediation in de zorg ook worden gestart. De klachtenprocedure wordt ‘on-hold’ gezet. Wanneer mediation tot een oplossing leidt, kan de klachtenprocedure worden gestopt. Wanneer partijen niet tot een oplossing zijn gekomen, kan de procedure weer worden hervat.

Bij welke problemen werkt mediation?

 • Irritatie tijdens overleggen
 • Afspraken die niet worden nageleefd
 • Minder goed functioneren en niet in staat zijn daar feedback over te ontvangen
 • “Groepjesvorming” in een team of vakgroep
 • Elkaar vermijden
 • Aannames doen die wellicht niet terecht zijn
 • Geen overeenstemming kunnen bereiken over (noodzakelijke) veranderingen of aanpak

Mediation in de zorg kan helpen bij het:

 • Verbeteren van de samenwerking. Herstel van vertrouwen
 • Verbeteren van besluitvorming. Zorgen dat iedereen gehoord wordt
 • Het verbeteren van onderlinge verhoudingen
 • Het herstellen van de communicatie
 • Het omgaan met een collega die te maken heeft met een tuchtklacht en/of calamiteit

Wacht niet te lang als er een conflict op de loer ligt. Tijdig ingrijpen kan veel onnodig leed door conflicten voorkomen. Lees ook de voordelen van mediation.

Accent Mediation in de zorg

Binnen Accent Mediation hebben wij een brede ervaring met werken met en in de gezondheidszorg. Onze mediators zijn onafhankelijke, neutrale bemiddelingsprofessionals. We helpen om de communicatie weer op gang te brengen door de juiste vragen te stellen en boven tafel te krijgen wat voor betrokken partijen belangrijk is.

Accent Mediation is aangesloten bij de Vereniging Mediators in de Gezondheidszorg (VMG).

Mediation in de zorg

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen over mediation in de zorg of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met Judith Bos via 06-12845397 of u belt Ingrid Munneke via 06-22950034. 
Ook kunt u ons een email zenden naar [email protected].