Hoogspanning reduceren

Onderwijs

 Onze werkzaamheden in het onderwijs zijn veelzijdig, maar spitsen zich toe op
  • bestuurlijke kwesties
  • problemen in teams
  • individuele arbeidsgeschillen
  • OR en MR
  • vertrouwenskwesties

De onderwijssector is constant in beweging, waardoor er veel wijsheid van Raden van Toezicht, besturen en werknemers wordt gevraagd. Het is begrijpelijk dat beweging door bijvoorbeeld bezuinigingen en vernieuwing in het onderwijs gepaard gaat met frictie. Als mediator komen wij meestal in beeld als visies en uitvoering botsen en escaleren. Mediation betekent in deze gevallen meestal terug naar radiostilte, de juiste partijen bij elkaar aan tafel krijgen, met elkaar een analyse maken en een plan uitstippelen met de betrokkenen in welke volgorde met elkaar gesproken moet worden. Daarnaast is het van belang hoe de rest van de organisatie wordt geïnformeerd.

Personele aangelegenheden

Bezuinigingen gaan vaak gepaard met taakverschuivingen en/of ontslagen, waarbij de onderwijsinstelling ernaar streeft goede afspraken te maken. Wij worden hierbij vaak ingeschakeld als mediator.

Onderwijsvernieuwing

Veranderingsprocessen kunnen aanleiding zijn ons als mediator in te schakelen.

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met Judith Bos via 06-12845397 of u belt Ingrid Munneke via 06-22950034.  Ook kunt u ons een email zenden naar [email protected].

Kunnen wij u helpen?

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek over onderwijs of heeft u een vraag?