Ziekteverzuim

Wij zien dat spanningen op het werk een belangrijke oorzaak is van het ziekteverzuim. Het is voor werkgevers goedkoper om aan preventie te doen. Oorzaken van de spanningen kunnen zijn:

  • slechte collegiale verhoudingen;
  • stijl van leidinggeven;
  • steeds veranderende werkzaamheden;
  • te veel of te zwaar werk;
  • gebrekkige interne communicatie;
  • motivatie;
  • pesten op de werkvloer;
  • discriminatie;

Het blijkt ook dat er vaak een taboe rust op het bespreekbaar maken van dergelijke kwesties. Het meestal kortdurend verzuim doet zich steeds opnieuw voor totdat de bom barst en er daadwerkelijk sprake is van een conflict. Meestal komen wij dan pas als mediators in beeld. De MfN registermediators van Accent Mediation kunnen echter ook al voordat de zaak echt geëscaleerd is, ingeschakeld worden. In een rustig gesprek met de betrokkenen kunnen dan afspraken gemaakt worden om de situatie te verbeteren. Deze afspraken worden neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze bevat vaak een stappenplan om tot de gewenste eindsituatie te komen alsmede de wederzijdse verplichtingen van werkgever en werknemer.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.