Re-integratie

Terugkeer naar de werkplek is na een langdurige ziekteperiode niet altijd eenvoudig. Het komt bijvoorbeeld voor dat de oude functie niet meer uitgeoefend kan worden, omdat:

  • deze voor de werknemer te belastend geworden is;
  • er tijdens de ziekteperiode van de werknemer binnen het bedrijf dusdanige veranderingen hebben plaatsgevonden waardoor:
    – de oude werkplek of functie er niet meer is, of;
    – de functie-inhoud tussentijds gewijzigd is.

Als de oude functie wel beschikbaar is, maar er toch drempels liggen of wensen om het werk anders in te richten kan een goed gesprek in een vertrouwelijke setting helpend zijn. Vaak maken we dan in een korte tijd heldere en duidelijke afspraken en een tijdspad om ze te realiseren.
We horen vaak terug dat er opluchting is na deze gesprekken en dat het helpend is geweest om weer aan de slag te gaan.</pIn bovenstaande gevallen kunnen werknemer en werkgever om de tafel  gaan zitten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

In de mediation ondersteunen wij u als MfN registermediator bij het maken van afspraken die wij neerleggen in een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de verplichtingen van zowel de werknemer als de werkgever vastgelegd.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en en via online mediation in heel Nederland.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.