Ontslag

Ontslag nemen of ontslag krijgen

Als verbetering van de werkrelatie niet mogelijk blijkt te zijn kan men in de mediation uitkomen op ontslag met wederzijds goedvinden. Naast ontslag op staande voet, komt ontslag voor wegens disfunctioneren, verstoorde verhoudingen of vanwege bedrijfseconomische redenen. Werkgever en werknemer maken dan met ondersteuning van een MfN registermediator in onderling overleg afspraken over de beëindiging van het arbeidscontract. Dit heeft en aantal voordelen voor beide partijen:

  • geen belastende en mogelijk kostbare ontslagprocedure;
  • ontslagvergoeding op maat;
  • mogelijkheid om individuele afspraken te maken, bijvoorbeeld over hulp bij zoeken naar ander werk;
  • mogelijkheid tot behoud van het recht op WW;
  • samen bepalen van de datum waarop het ontslag ingaat;
  • geen moddergevecht of aantasting van de goede naam;
  • kans om op een normale manier afscheid te nemen.

De gemaakte afspraken worden neergelegd in een vaststellingsovereenkomst, waarna het ontslag wordt aangevraagd.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.