Managementconflicten

Oplossen van conflicten van management

In het huidige economische klimaat zien we een stijging van het aantal conflicten als gevolg van de toegenomen werkdruk, kleinere budgetten en meer stress. Dit vindt plaats op alle niveaus in de organisatie. Managers besteden dagelijks veel tijd, geld en energie aan het oplossen van conflicten. In onze mediationpraktijk zien we slechts het topje van de ijsberg, namelijk die conflicten die vastgelopen zijn. Conflicten waarbij een juridische procedure dreigt of zelfs al gestart is.

Onlangs dreigde een BV failliet te gaan omdat de betrokken oprichters door alle conflicten niet meer tot samenwerking in staat waren. Door rust te brengen in de gesprekken konden zwaar op de maag liggende kwesties besproken worden. De deelnemers aan de gesprekken gingen weer luisteren naar wat de ander te zeggen had. Er werden afspraken gemaakt, partijen konden elk – zij het in een andere vorm – weer verder. In een ander geschil stapte een partij uit een maatschap met medeneming van een aantal klanten.

In de juridische strijd werd een in het verleden afgesproken concurrentiebeding in de strijd geworpen. Het geschil brak de partijen op, inkomens stonden op het spel. De inzet was hoog. Ook dit geschil heeft tot resultaat geleid. De partijen zijn niet met elkaar verder gegaan, de relatie is op een zakelijke manier beëindigd zonder de ander daarin tekort te doen.

Mediation is overigens niet altijd de beste oplossing. Als u liever een uitspraak van een derde wilt, dan is de stap naar een arbiter of rechter een logische keus. Maar als u en uw wederpartij zelf naar een oplossing willen zoeken, dan kan het inschakelen van een mediator ervoor zorgen dat verdere escalatie wordt voorkomen.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.