// Add more external domain here like these if you want Wat is mediation - Accent Mediation in Groningen
06 12845397 [email protected]

Even aanmeren. De knoop ontwarren

De knoop ontwarren

Wat is mediation?

 Wat is mediation - Accent Mediation in GroningenWe komen allemaal regelmatig conflicten tegen. Het ene conflict lost zich snel op terwijl het andere escaleert en kan uitmonden in een juridische procedure. Op zo’n moment kan de rechter zijn beslissing opleggen. U geeft de zaak dan als het ware uit handen.

Mediation gaat nu juist uit van uw eigen keuzes en beslissingen. Het is een wijze van conflicthantering waarbij geprobeerd wordt voor beide partijen een acceptabele oplossing te vinden. Onder begeleiding van een professionele mediator wordt het conflict bespreekbaar gemaakt. De mediator begeleidt en stimuleert het onderhandelingsproces. Hij schept een klimaat waar in alle rust overlegd kan worden en waar de vertrouwelijkheid geborgd is.

Tijdens de mediation wordt er gesproken over de zakelijke aspecten van het geschil, maar daarnaast is er veel aandacht voor de persoonlijke belangen van elke partij afzonderlijk. Er is aandacht voor de aanwezige spanningen, voor de communicatie en de onderlinge relatie. Zowel de partijen als de mediator spannen zich ervoor in om tot werkbare afspraken te komen. Samen kan er zo een optimaal resultaat geboekt worden waar elke partij tevreden mee is.

Voordelen van mediation

 1. U kunt zelf aan het roer staan bij het oplossen van het geschil.

2. Het is sneller en informeler dan een juridische procedure.

3. Het gesprek vindt plaats in een vertrouwelijke en veilige omgeving.

4. Het kan de relatie verbeteren, ontzien en/of verdere escalatie voorkomen.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe.

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met Judith Bos via 06-12845397 of u belt Ingrid Munneke via 06-22950034.  Ook kunt u ons een email zenden naar [email protected].

Wat is mediation - Accent Mediation in Groningen

Kunnen wij u helpen?

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek voor een mediation of heeft u een vraag?