Even aanmeren. De knoop ontwarren

De knoop ontwarren

Inhoud

Wat is mediation?

Wat is mediationMediation is het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Vaak wordt een zaak sneller opgelost. Dit is een groot voordeel. Daarbij is het in veel gevallen goedkoper. Het principe gaat uit van uw eigen keuzes en beslissingen. Het is een wijze van conflicthantering waarbij geprobeerd wordt voor beide partijen een acceptabele oplossing te vinden. Onder begeleiding van een professionele mediator wordt het conflict bespreekbaar gemaakt.

Het Juridisch Loket en de Raad bij rechtbanken doen regelmatig eigen onderzoek. Hieruit blijkt dat in twee derde van de gevallen mediation binnen vijftien weken is afgerond. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Mediation heeft een grote kans van slagen wanneer beide partijen gezamenlijk tot een oplossing willen komen.

Conflicthantering

We komen allemaal regelmatig conflicten tegen. Het ene conflict lost zich snel op terwijl het andere escaleert en kan uitmonden in een juridische procedure. Op zo’n moment kan de rechter zijn beslissing opleggen. U geeft de zaak dan als het ware uit handen.

Wanneer u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle conflicthantering dan ook groter dan bij een rechtszaak.

Zakelijk versus persoonlijk

In gesprek gaat het over de zakelijke aspecten van het geschil, maar daarnaast is er veel aandacht voor de persoonlijke belangen van elke partij afzonderlijk. Er is aandacht voor de aanwezige spanningen, voor de communicatie en de onderlinge relatie. Zowel de partijen als de mediator spannen zich ervoor in om tot werkbare afspraken te komen. Samen kan er op die manier een optimaal resultaat geboekt worden waar elke partij tevreden mee is.

Wat is een mediator?

Een mediator is iemand die ervoor zorgt dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij helpt u om samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. De mediator begeleidt en stimuleert het onderhandelingsproces. Hij schept een klimaat waar in alle rust overlegd kan worden en waar de vertrouwelijkheid geborgd is. De afspraken die u gezamenlijk maakt om het geschil op te lossen, worden door de mediator op papier gezet. Dat heet de slotovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Een mediator kan een juridische achtergrond hebben, maar dat hoeft niet. Soms is hij afkomstig uit de overheid, de accountancy, het onderwijs of de gezondheidszorg. Een mediator kan het conflict veel breder bekijken dan een rechter. Hij kan ook ingaan op niet-juridische kanten. Zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de communicatie tussen u en de ander.

Voordelen van mediation

  1. U kunt zelf aan het roer staan bij het oplossen van het geschil.
  2. Het is sneller en informeler dan een juridische procedure.
  3. Een mediator is geen advocaat. Hij is onpartijdig en geeft geen oordeel. Daardoor komt de mening van beide partijen aan bod.
  4. Het gesprek vindt plaats in een vertrouwelijke en veilige omgeving.
  5. Het kan de relatie verbeteren, ontzien en/of verdere escalatie voorkomen.
  6. Een mediator helpt bij denken in oplossingen. Er wordt niet alleen terug gekeken op het verleden maar er wordt zeker ook gekeken naar de toekomst.
  7. Je hebt maar één mediator nodig. U en de andere partij delen de kosten.

Animatiefilmpje over mediation

Mediation naast rechtspraak

Veelgestelde vragen over mediation

Kunnen wij u helpen bij uw conflict?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met Judith Bos via 06-12845397 of u belt Ingrid Munneke via 06-22950034. 
Ook kunt u ons een email zenden naar [email protected].

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe.

Kunnen wij u helpen?

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek over mediation of heeft u een vraag?

Deze site is beveiligd met reCAPTCHA. Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.