Uw mediator Arike Tomson

Sinds 2018 ben ik als MfN-registermediator werkzaam, met een focus op mediation in de (semi) publieke sector en in governance. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van mijn jarenlange ervaring binnen en met overheden en besturen.

Als co-mediator bij mediations van Judith, Ingrid en Harma verrijk ik mijn kennis en vaardigheden op de andere mediation terreinen.
Jarenlang ben ik werkzaam geweest binnen de overheid, van projectleider tot algemeen directeur/bestuurssecretaris. Ik ken derhalve de publieke sector goed en begrijp ook het spanningsveld tussen de publieke sector en de omgeving waarbinnen gewerkt wordt. Met bestuurlijke vraagstukken heb ik als bestuurder en bestuursadviseur veel ervaring.
Voor mensen die mij kennen was de overstap van leiding geven naar mediation een logische stap: “typisch iets voor jou; ik zie het je zo doen”. Want als leidinggevende heb ik veel te maken gehad met allerhande problemen, die ik benaderde met een open oog en oor voor de mens en de verhoudingen tussen de mensen. Die interesse in de mens en de opgedane kennis en vaardigheden zijn voor mij van grote meerwaarde als mediator.
Ik ben opgeleid als bioloog. Die studie heeft mij geleerd om verbanden te leggen, om zaken altijd in hun omgeving te zien en te zoeken naar de kern van een probleem. Ook van die vaardigheden maak ik dankbaar gebruik bij mediations; zij stellen mij in staat om snel te begrijpen waar het om gaat.
Het geeft mij een grote voldoening om te helpen om samenwerking tot stand te brengen of om vastgelopen relaties of processen weer vlot te trekken. Mijn kracht is luisteren, begrijpen en doorvragen, waarbij ik niet schuw om de vinger op een gevoelige plek te leggen.  

 

 

 

Publicaties van Alina de Roo

Indexcijfer Alimentatiebedragen voor 2019 is 2%

De minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Het indexcijfer voor 2019 is 2%.

Training Verbindende communicatie op het werk: Helmen en stalen neuzen..

Op donderdag 20 maart 2018 verzorgt Judith Bos in samenwerking met Suzanne Nederlof (Wageningen) en Stalla Makkink (Odijk) een training over verbindende communicatie op het werk: Helmen en stalen neuzen, gebaseerd op het gedachtengoed van Marshall Rosenberg (non violent communication). Accent Mediation steunt dit gedachtengoed!

Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger

Bij mediation denk je al snel aan scheidingen of arbeidsconflicten, maar mediators zijn ook actief voor gemeenten. De inzet van mediators door (lokale) overheden neemt de laatste jaren toe.

Contactgegevens

Accent mediation Groningen, NMI mediator

Infrahuis
Leonard Springerlaan 1
9727 KB Groningen

Judith Bos
06 12845397
Ingrid Munneke
06 22950034
Harma Stevens
06 46618898
Arike Tomson
06 53923416

info@accentmediation.nl

Kunnen wij u helpen?

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek voor een … of heeft u een vraag?